De stijgende vloed van ruimteafval is een risico voor ons

De stijgende vloed van ruimteafval is een risico voor ons op aarde – en regeringen zijn de dupe

Artist's impression van een vuurbal. Triff / Shutterstock

Een stuk ruimteafval stortte onlangs door het dak en de vloer van het huis van een man in Florida. Nasa bevestigde later dat het object afkomstig was van ongewenste hardware die was vrijgelaten uit het internationale ruimtestation.

Het 700 gram wegende, 10 cm lange stuk hardware zal naar verwachting opbranden, zei Nasa. Zelfs een relatief klein stuk rommel kan aanzienlijke schade veroorzaken als het uit de ruimte valt.

Dit roept een aantal belangrijke vragen op. Wie is er aansprakelijk voor schade veroorzaakt door door mensen gemaakte objecten die uit de lucht vallen? Kan er iets worden gedaan om dit te voorkomen? Gelukkig geven internationale verdragen enig antwoord op de eerste vraag, terwijl recente ontwikkelingen helpen met de tweede.

Het ruimteverdrag van 1967 zegt dat het land dat toestemming heeft gegeven voor de lancering (bekend als de “lancerende staat”) verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt aan mensen of dingen op aarde. Het aansprakelijkheidsverdrag van de VN, dat in 1972 van kracht werd, maakt deze aansprakelijkheid ook absoluut voor schade op aarde of aan vliegtuigen tijdens de vlucht.

Het concept van absolute aansprakelijkheid betekent dat aansprakelijkheid geldt ongeacht wiens schuld het was. Landen zijn ook aansprakelijk voor ruimtevaartuigen en raketsecties die door particuliere bedrijven worden gelanceerd. Dit komt omdat artikel 6 van het Ruimteverdrag landen verantwoordelijk maakt voor de activiteiten van hun burgers in de ruimte.

Dus als een stuk ruimteafval dat door een land gelanceerd is in een ander land terechtkomt, is de lancerende staat verantwoordelijk voor eventuele financiële compensatie die kan voortvloeien uit de kosten van schade of opruimen. Het is belangrijk om op te merken dat deze principes betrekking hebben op internationale wetgeving. Een Amerikaans object dat Amerikaans eigendom beschadigt, valt onder de Amerikaanse wetgeving.

Alle objecten in een baan om de aarde vallen naar de aarde. Actieve satellieten doen aan “station keeping” om in hun beoogde baan te blijven. Inactieve satellieten – die niet meer werken of op een of andere manier zijn uitgeschakeld – kunnen deze taak niet uitvoeren.

Hun banen zullen gestaag dalen totdat ze de atmosfeer van de aarde weer binnenkomen. Van ongeveer 11.000 satellieten in een baan om de aarde zijn er naar schatting ongeveer 3.300 inactief.

Er zijn twee belangrijke opties voor de beste praktijk wanneer de levensduur van een actieve satelliet ten einde loopt. De ene is om de satelliet in een hogere baan te brengen — bekend als een graveyard orbit — om de datum van terugkeer uit te stellen (met honderden of zelfs duizenden jaren).

Een andere manier is om de satelliet te heroriënteren zodat hij ofwel opnieuw binnenkomt op een manier die ervoor zorgt dat hij opbrandt in de atmosfeer of dat hij slechts minimale schade aanricht op de grond.

Door storingen of schade komen sommige ruimteobjecten echter toch ongepland weer in de dampkring van de aarde terecht en kunnen zo overal landen. De aarde is echter groot, dus het risico dat een bepaald ruimtevoorwerp schade toebrengt aan mensen of eigendommen is klein, vooral omdat een ruimtevoorwerp ook de verzengende hitte van de terugkeer moet overleven, waardoor veel stukken ruimteafval opbranden.

Soms kan ruimteafval echter de grond bereiken. Sommige brokstukken, zoals de brokstukken van Skylab, het eerste Amerikaanse ruimtestation, kwamen in 1979 neer in West-Australië, maar veroorzaakten geen schade. Andere ruimteafval, zoals Cosmos 954, een Sovjet nucleair aangedreven satelliet, verspreidde gevaarlijke radioactieve brokstukken over het noorden van Canada toen het in januari 1978 opnieuw binnenkwam.

Terwijl het opruimen de Canadese regering 14 miljoen Canadese dollar kostte (ongeveer 5,3 miljoen pond tegen de wisselkoersen van vier decennia geleden), betaalde de Sovjet-Unie de Canadese regering 3 miljoen Canadese dollar terug. Dit blijft de belangrijkste test van de ruimteverdragen en toont de beperkingen aan van de bescherming die de internationale wetgeving biedt, omdat de compensatie maar een fractie was van de opruimkosten.

Het object dat onlangs het huis in Florida beschadigde was Amerikaans, dus dat incident zal de ruimteverdragen niet op de proef stellen, omdat het incident plaatsvond op Amerikaans grondgebied en dus onder de Amerikaanse wet valt.

Het is echter wel illustratief voor de juridische gevaren van de proliferatie van ruimteobjecten zonder adequate planning van het levenseinde. Hoe meer objecten er in de ruimte worden gelanceerd, hoe meer er zullen terugkeren naar de aarde. Ze zullen uiteindelijk allemaal in de atmosfeer terechtkomen en niet allemaal zullen ze daarbij opbranden.

Internationaal ruimtestation.

Grote objecten zoals het internationale ruimtestation moeten aan het einde van hun levensduur voorzichtig worden gede-orbited.
NASA

Ruimteafval beperken

Twee reeksen VN-richtlijnen geven een bemoedigend beeld van wat er met ruimteafval gebeurt. Recent werk om meer langetermijnplanning op te nemen in deze niet-bindende overeenkomsten moedigt de ontwikkeling aan van plannen voor het einde van de levensduur van ruimteobjecten zoals satellieten.

De richtlijnen zijn primair gericht op het aanpakken van het groeiende probleem van ruimtepuin in plaats van te voorkomen dat objecten schade veroorzaken op aarde. Plannen voor het einde van de levensduur van een ruimteobject zal echter ook het risico van een inslag op de aarde verminderen.

Een stuk ruimteafval moet terugkeren op een baan die garandeert dat het opbrandt of ergens neerstort waar het waarschijnlijk geen schade aanricht. Hoewel de richtlijnen niet-bindend zijn, zijn de aansprakelijkheidsbepalingen van de ruimteverdragen dat niet, waardoor lancerende staten gemotiveerd worden om ze na te leven.

Het risico dat een stuk ruimteafval door het dak van je huis stort blijft erg klein. Naarmate er echter meer ruimtevaartuigen worden gelanceerd, zal het risico van vallend ruimteafval marginaal toenemen. De ruimtewet staat echter aan uw kant en inspanningen om het probleem aan te pakken zullen het risico voor mensen en eigendommen verminderen.

Het Gesprek

Thomas Cheney is verbonden aan de Breaking Ground Trust.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.