Desinformatie krijgt vaak de schuld voor het beinvloeden van verkiezingen

Desinformatie krijgt vaak de schuld voor het beïnvloeden van verkiezingen – het onderzoek zegt iets anders

Alexandru Nika/Shutterstock

In veel landen worden dit jaar algemene verkiezingen gehouden. Politieke campagnes bevatten misleidende en zelfs valse informatie. Nog maar een paar dagen geleden werd gemeld dat een robotoproep die zich voordeed als de Amerikaanse president Joe Biden de ontvangers had verteld niet te stemmen in de presidentsverkiezingen.

Maar kan desinformatie het stemmen significant beïnvloeden?

Er zijn twee typische stijlen van verkiezingscampagnes. De ene is positief, waarbij gunstige eigenschappen van politici en hun beleid worden gepresenteerd, en de andere is negatief – waarbij de oppositie in diskrediet wordt gebracht. De laatste kan echter averechts werken of ertoe leiden dat kiezers het hele democratische proces de rug toekeren.

Kiezers zijn al behoorlijk bedreven – ze weten dat campagnetactieken vaak verdraaiingen en onwaarheden bevatten. Beide soorten tactieken, positief en negatief, kunnen bestaan uit desinformatie, wat losjes verwijst naar onnauwkeurige, valse en misleidende informatie. Soms is er zelfs sprake van desinformatie, omdat de details opzettelijk misleidend zijn bedoeld.

Helaas blijkt uit recent onderzoek dat het gebrek aan duidelijkheid bij het definiëren van desinformatie en desinformatie een probleem is. Er is geen consensus. Wetenschappelijk en praktisch gezien is dit een slechte zaak. Het is moeilijk om de omvang van een probleem in kaart te brengen als je startpunt vage of verwarrende concepten bevat. Dit is ook een probleem voor het grote publiek, omdat het daardoor moeilijker is om onderzoek over het onderwerp te ontcijferen en te vertrouwen.

Bijvoorbeeld, afhankelijk van hoe veelomvattend de definitie is, zijn propaganda, deep fakes, nepnieuws en samenzweringstheorieën allemaal voorbeelden van desinformatie. Maar parodie op nieuws of politieke satire kunnen dat ook zijn.

Helaas geven onderzoekers vaak geen duidelijke definities en vergelijken ze verschillende soorten desinformatie niet zorgvuldig, waardoor het bewijsmateriaal dat het effect ervan op stemgedrag onderzoekt, nog onzekerder wordt.

Laten we desondanks het onderzoek naar desinformatie tot nu toe onderzoeken, dat over het algemeen als ernstiger wordt beschouwd dan desinformatie, om te zien hoeveel invloed het werkelijk kan hebben op de manier waarop we stemmen.

Niet overtuigende bevindingen

Neem een onderzoek dat in 2023 werd gepubliceerd en dat de rol van nepnieuws bij de Italiaanse parlementsverkiezingen in 2013 en 2018 onderzocht. Het onderzoek gebruikte debunking-websites om een nepnieuwsscore te creëren voor artikelen die in de aanloop naar de verkiezingen waren gepubliceerd.

Vervolgens analyseerden de onderzoekers de Facebook-posts van populistische partijen voor de verkiezingen die dergelijke nieuwsinhoud bevatten. Dit genereerde ook een engagementscore op basis van het aantal likes en shares van de posts.

Tot slot werden de scores gecombineerd met de werkelijke stemmen voor populistische partijen om de mogelijke invloed van nepnieuws op deze stemmen te meten. De onderzoekers schatten dat nepnieuws een kleine maar statistisch significante electorale winst voor populistische partijen opleverde. Maar de onderzoekers suggereerden dat nepnieuws niet de enige oorzaak kon zijn van de algehele stijging van het aantal stemmen voor populistische partijen – het leek slechts een klein beetje toe te voegen aan de algehele stijging van het aantal stemmen.

Vergelijkbare onderzoeken die een laag effect van nepnieuws op het overtuigen van kiezers laten zien, hebben ertoe geleid dat sommige onderzoekers stellen dat de paniek over nepnieuws overdreven is.

Andere recente studies hebben gekeken naar de mogelijke invloed van desinformatie door mensen te vragen hoe ze van plan waren te stemmen en of ze specifieke stukken desinformatie geloofden. Dit werd onderzocht bij nationale of presidentiële verkiezingen in Tsjechië in 2021, Kenia in 2017, Zuid-Korea in 2017, Indonesië in 2019, Maleisië in 2018, de Filipijnen in 2022 en Taiwan in 2018.

De algemene bevinding van al deze onderzoeken was dat het moeilijk is om een betrouwbare causale invloed van nepnieuws op stemmen vast te stellen. Een van de redenen hiervoor was dat wie mensen zeggen dat ze stemmen en hoe ze daadwerkelijk stemmen enorm van elkaar kunnen verschillen.

Er is zelfs onderzoek gedaan naar het begrijpen van de redenen voor het dramatisch falen van traditionele opiniepeilers om verkiezingen en referenda te voorspellen in Argentinië in 2019, Quebec in 2018, het VK in 2016 en de VS in 2016. Mensen onthulden om veel redenen hun werkelijke stemintenties niet aan opiniepeilers en onderzoekers.

Wie is vatbaar?

Maar hoe zit het met specifieke groepen kiezers? Zijn er misschien groepen die meer beïnvloed worden door desinformatie dan anderen? Politieke voorkeur lijkt er niet toe te doen. Mensen hebben de neiging om nepnieuws als accuraat te beoordelen als het in lijn is met hun eigen politieke overtuigingen. Bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 bijvoorbeeld waren zowel Hillary Clinton- als Donald Trump-aanhangers even vaak geneigd om nepnieuws over hun tegenstander als accuraat te beoordelen.

Hoe zit het met zwevende kiezers? Sommige onderzoeken tonen aan dat onbesliste kiezers eerder geneigd zijn nepnieuws als geloofwaardig te beschouwen dan beslissende kiezers. Maar het tegenovergestelde is ook aangetoond – dat ze minder gevoelig zijn voor politiek nepnieuws.

Om de invloed van desinformatie in een verkiezing te maximaliseren, zouden onbesliste kiezers het voor de hand liggende doelwit zijn, vooral in verkiezingen die op het nippertje worden gehouden. Maar het nauwkeurig profileren van onbesliste kiezers is moeilijk – vooral omdat mensen voorzichtig zijn met het onthullen van hun stemintenties en de redenen daarvoor.

En als politici of campagnemedewerkers desinformatie gebruiken in agressieve negatieve campagnes om onbesliste kiezers te beïnvloeden, kunnen ze uiteindelijk de betrokkenheid bij het verkiezingsproces vergroten – waardoor sommige mensen nog onbeslister worden.

Uiteindelijk suggereert het meeste onderzoek dat nepnieuws eerder bestaande overtuigingen en standpunten versterkt dan dat het de stemintentie van de onbeslisten radicaal verandert.

Een andere kwestie die vaak wordt genegeerd is een fenomeen dat in de psychologie bekend staat als het derde-persoonseffect – dat we denken dat anderen beter te overtuigen en zelfs goedgeloviger zijn dan wijzelf.

Dus als het gaat om wie gevoelig is voor desinformatie, is het waarschijnlijk dat degenen die het bestuderen, evenals degenen die deelnemen aan de onderzoeken, aannemen dat ze immuun zijn, maar dat anderen, zoals aanhangers van de tegengestelde politieke partij, dat niet zijn – waardoor het bewijs moeilijker te interpreteren is.

Het zou naïef zijn om te zeggen dat desinformatie, zoals politieke propaganda, geen invloed heeft op stemmen. Maar we moeten voorzichtig zijn om desinformatie niet als enige verklaring aan te wijzen voor verkiezingsuitslagen die tegen de voorspellingen ingaan.

Als we desinformatie zo’n grote invloed geven, ontkennen we uiteindelijk de vrije stemkeuze van mensen. En studies tonen aan dat we ons ervan bewust zijn dat manipulatieve methoden op ons worden toegepast. Toch oordelen we allemaal dat we het vermogen kunnen behouden om onze eigen keuze te maken bij het stemmen.

Het is belangrijk om dit serieus te nemen. Ons geloof in de vrije wil is uiteindelijk de reden waarom zovelen van ons de democratie steunen. Het ontkennen daarvan kan aantoonbaar schadelijker zijn dan een paar nepnieuwsberichten die op de loer liggen op sociale media.

Het Gesprek

Magda Osman ontvangt financiering van Research England, ESRC, Wellcome Trust en Turing Institute.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.