Desinformatie waarom die niet noodzakelijk tot slecht gedrag hoeft te

Desinformatie: waarom die niet noodzakelijk tot slecht gedrag hoeft te leiden

Leugens zijn niets nieuws. durantelallera/Shutterstock

“Wat betreft de invloed van de krant op de geest en de moraal van het volk, kan er geen rationele twijfel bestaan dat de telegraaf enorme schade heeft veroorzaakt.” Dat zei The New York Times in 1858, toen de transatlantische kabel tussen Noord-Amerika en Europa was voltooid.

De telegraaf werd beschouwd als een middel om propaganda te verspreiden die de samenleving zou destabiliseren. Het werd ook gezien als een middel om mensen los te koppelen van de echte wereld door valse ideeën in hun hoofd te introduceren. Tegenwoordig zouden we dit kunnen afdoen als een irrationele angst – een morele paniek.

Ga verder terug en er zijn voorbeelden van twijfelachtige informatie die werd vastgelegd en verspreid via de informatietechnologieën die de Ouden ter beschikking stonden – in klei, steen en papyrus. Spoel door naar vandaag, en precies dezelfde bezorgdheid bestaat rond sociale media. Overdrijven we? We hebben het bewijs onderzocht dat onjuiste informatie leidt tot slechte overtuigingen en slecht gedrag, en hebben vastgesteld dat dit het geval zou kunnen zijn.

De bezorgdheid over desinformatie neemt zeker toe. Als je “desinformatie” intikt in een academische zoekmachine, krijg je ongeveer 100.000 hits tussen 1970 en 2015. Alleen al in de afgelopen zeven jaar zijn er meer dan 150.000 hits.

In Zweden, Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties wordt intensief onderzoek gedaan naar het onderwerp. Dit gaat gepaard met de invoering van wetten, wetsvoorstellen, task forces en eenheden om de verspreiding van het desinformatievirus tegen te gaan. De consensus lijkt te zijn dat desinformatie een probleem is, en een groot probleem.

Wat drijft deze consensus? Toen we het onderzoek in een aantal verschillende disciplines – waaronder sociologie, psychologie computerwetenschappen, filosofie en mediastudies – onder de loep namen, vonden we de vingerwijzing naar de evolutie van het internet. De komst van sociale media heeft passieve consumenten van informatie veranderd in actieve producenten en verspreiders. Het resultaat is ongecontroleerde en ongecontroleerde informatie die het geloof in valse beweringen kan aanwakkeren.

Dit onderzoek suggereert dat verkeerde informatie kan leiden tot meer wantrouwen in nieuwsmedia en regeringen of tot meer onliberaal politiek gedrag, zoals gewelddadige aanvallen op etnische groepen. Of dat het economische gedragingen kan destabiliseren. Immers, de aandelen van Pepsi daalden met ongeveer 4% omdat een nepverhaal viraal ging over hun CEO, Indra Nooyi, die Trump-aanhangers zou hebben gezegd “hun zaken elders te doen”.

Toch is het veronderstelde verband tussen sociale media en dergelijke sociale onrust vaak gebaseerd op stilzwijgende aannames, niet op direct empirisch bewijs. Deze veronderstellingen nemen vaak de vorm aan van een causale keten, die als volgt gaat: verkeerde informatie → slechte overtuigingen → slecht gedrag.

Een dergelijk oversimplistisch causaal verband tussen overtuigingen en gedrag is zowel in de filosofie als in de psychologie in twijfel getrokken. In werkelijkheid is er een dynamisch verband tussen overtuiging en gedrag – het ene kan het andere op complexe wijze aanwakkeren.

Gemaskerde hacker met smartphone in infodemisch concept met digitaal glitch effect.

We zien vaak onbetrouwbare bronnen.
Shutterstock

In principe moeten mensen in staat zijn de kwaliteit van informatie en de bron ervan te beoordelen. We hebben immers al duizenden jaren te maken met leugens en onjuistheden. En hoewel adverteerders ons soms kunnen misleiden, bestaat er geen perfect model van hoe een bepaald communicatiekanaal met een bepaalde inhoud overtuigingen tot stand kan brengen die mensen op grote schaal tot actie aanzetten.

Blinde vlekken in onderzoek

Het feit dat veel onderzoekers het erover eens zijn dat er een infodemie is die maatschappelijke kwalen veroorzaakt – wantrouwen in instituties, bijvoorbeeld – betekent nog niet dat de kwestie is opgelost of dat het bewijs veilig is. Door een historisch en psychologisch perspectief te combineren, ontdekten we blinde vlekken in deze redenering.

De beschreven causale keten vereist dat we het allemaal eens zijn over wat verkeerde informatie is – en dat dit niet verandert in de loop van de tijd. Maar wat gebeurt er als na verloop van tijd wat aanvankelijk als verkeerde informatie werd bestempeld, informatie wordt, of informatie wordt verkeerde informatie? Galileo’s betwisting in 1632 van het geocentrische astronomische model, dat ervan uitging dat de aarde zich in het centrum van het zonnestelsel bevond, is een klassiek voorbeeld. Ondanks het feit dat hij gelijk had, heeft de katholieke kerk hem pas in 1992 officieel vergeven voor ketterij. De waarheid van Galileo werd dus eeuwenlang gezien als onjuiste informatie.

Een recent geval betreft de oorsprong van het SARS-CoV-2 virus: de mogelijkheid dat het in een laboratorium werd ontwikkeld werd aanvankelijk algemeen bestempeld als een samenzweringstheorie, om vervolgens te worden gezien als een levensvatbare hypothese.

Deze moeilijkheden resoneren met debatten en onenigheid over de definitie van de term desinformatie en verwante begrippen als nepnieuws en desinformatie, met verschillende voorstellen voor definities en kenmerken in de wetenschappelijke literatuur.

Als er geen overeenstemming is over een definitie van desinformatie, is het geen verrassing dat er geen eenduidige manier is om de rol ervan te bepalen bij het vormen van overtuigingen en, op hun beurt, hoe die overtuigingen het gedrag beïnvloeden.

Een tweede blinde vlek betreft de toegankelijkheid van informatie. De technologische vooruitgang heeft niet alleen geleid tot nieuwe manieren om toegang te krijgen tot informatie en deze te delen. Ze bieden journalisten, regeringen en onderzoekers ook nieuwe mogelijkheden om verschillende vormen van menselijke communicatie op een ongekende schaal te analyseren.

Een algemene indruk is dat mensen op sociale media hun eigen feiten over de wereld gaan cureren, en dat dit een perfecte storm veroorzaakt waarbij er wantrouwen is in verschillende instellingen (nieuwsmedia, overheden, wetenschap) en de samenleving gebroken lijkt. Maar het feit dat we meer toegang hebben tot de enorme hoeveelheid online communicatie tussen mensen betekent niet dat dit direct de oorzaak is van maatschappelijke problemen. Misschien observeren we slechts een deel van het weefsel van menselijke communicatie dat altijd heeft plaatsgevonden op marktpleinen, in cafés en tijdens familiediners.

Er valt nog steeds iets te zeggen voor het aanpakken van verkeerde informatie. Maar het is niet duidelijk hoe regulerende maatregelen om de verspreiding van bijvoorbeeld misleidende wetenschappelijke beweringen tegen te gaan zouden werken. Regelgevende maatregelen zijn nodig om onethisch onderzoek en onethische praktijken te beperken, maar als ze te ver gaan kunnen ze de fundamenten van democratische samenlevingen uithollen.

De geschiedenis toont ons de problemen met het censureren van ideeën, wat vaak averechts werkt – wat op zijn beurt leidt tot nog minder vertrouwen in instellingen. Hoewel er geen gemakkelijke oplossing bestaat, moet het doel zijn om een goed evenwicht te vinden tussen vrijheid van meningsuiting en democratische waarden enerzijds en interventies om de gevolgen van verkeerde informatie te beheersen anderzijds.

The Conversation

De auteurs werken niet voor, adviseren niet, bezitten geen aandelen in en ontvangen geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en hebben buiten hun academische aanstelling geen relevante banden bekendgemaakt.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.