Dieren leren overlevingstrucs van anderen zelfs als ze alleen

Dieren leren overlevingstrucs van anderen — zelfs als ze alleen leven

Zelfs eenzame dieren, zoals de octopus, leren overlevingstrucs van andere dieren. Olga Visavi/Shutterstock

Veel dieren leven in groepen. Een van de belangrijkste voordelen daarvan is gedeelde kennis. Deze informatie kan dieren helpen problemen aan te pakken, zoals waar ze voedsel en partners kunnen vinden, hoe ze migratieroutes kunnen volgen en hoe ze roofdieren kunnen vermijden.

Andere dieren in de groep zijn waardevolle bronnen van informatie. Ratten, bijvoorbeeld, leren welke soorten voedsel veilig zijn om te eten door het te ruiken aan de adem van andere leden van hun kolonie. Indische mynahvogels leren over nieuwe roofdieren door de noodkreten van hun soortgenoten.

Deze dieren vergroten hun overlevingskans door elkaar te volgen, te kopiëren en van elkaar te leren. Op deze manier van anderen leren is wat gedragswetenschappers “sociaal leren” noemen.

Maar veel andere dieren brengen hun leven liever alleen door. Moeten deze dieren deze problemen zelf uitzoeken?

Dit is wat ik wilde ontdekken in een recent overzicht van de literatuur over sociaal leren bij solitaire dieren. Het blijkt dat alleen leven geen belemmering is om van anderen te leren. Er zijn tientallen voorbeelden van sociaal leren bij solitaire soorten insecten, octopussen, vissen, haaien, hagedissen, slangen, schildpadden en schildpadden.

Sociale levens

Dit hoeft niet te verbazen. Solitaire dieren zijn niet noodzakelijkerwijs afgesneden van sociaal contact. In feite leven veel dieren in rijke sociale werelden die overspoeld worden door oproepen en geuren van andere dieren – ze komen ook regelmatig in contact (en botsen soms) met deze dieren.

Net zoals dieren die in groepen leven waardevolle kennis van anderen opdoen, kunnen solitaire dieren dat ook.

Uit een studie bleek dat boskrekels kunnen leren op hun hoede te zijn door het gedrag te observeren van andere krekels die onlangs roofspinnen waren tegengekomen. Ander onderzoek toonde aan dat Zuid-Amerikaanse roodvoetige schildpadden naar andere schildpadden kunnen kijken om te leren hoe ze rond een barrière moeten navigeren. En Italiaanse muurhagedissen, een soort die inheems is in Zuid- en Midden-Europa, kopieerden getrainde hagedissen om te leren welk deksel ze moesten verwijderen om toegang te krijgen tot een voedselbeloning.

Een Italiaanse muurhagedis koestert zich op een rots.

De Italiaanse muurhagedis.
MattiaATH/Shutterstock

Sociaal leren kan verklaren hoe gedrag zich door dierenpopulaties kan verspreiden. Sommige soorten grazende zoogdieren delen bijvoorbeeld migratieroutes tussen kritieke voedsel- en voortplantingshabitats. Inzicht in hoe sociaal leren ontstaat en zich ontwikkelt, kan dus informatie opleveren voor natuurbehoud en soortenbeheer.

Sociaal leren is ook een belangrijk onderdeel van de menselijke cultuur. Inzicht in hoe dieren kennis delen biedt inzicht in hoe onze eigen geest zich ontwikkelt. Maar we weten nog relatief weinig over de rol die natuurlijke selectie en vroege blootstelling aan sociale signalen spelen bij de vorming van sociaal leren.

Sommige dieren leren beter dan andere

Kennis delen is een belangrijk mechanisme in de hele natuur, en veel solitaire dieren zijn daartoe in staat. Maar welke dieren pikken sociale signalen het beste op? De meeste in groep levende dieren worden vaker aan sociale informatie blootgesteld dan solitaire dieren, en raken er dus beter op afgestemd, hetzij door natuurlijke selectie, hetzij door ervaring.

Sommige wetenschappers stellen dat sociaal leren hetzelfde is als andere vormen van leren op cognitief niveau, behalve dat de bron van informatie toevallig een ander dier is in plaats van een of ander levenloos kenmerk van de omgeving. Het is echter mogelijk dat de zintuigen en hersengebieden die betrokken zijn bij het verzamelen en verwerken van sociale informatie gedurende vele generaties zijn geselecteerd om meer aandacht te hebben voor sociale signalen.

Onderzoek maakt gebruik van statistische technieken om te zoeken naar bewijzen van natuurlijke selectie onder groepen verwante dieren om te zien of factoren zoals het leven in groepen verband houden met andere aanpassingen, zoals die met betrekking tot cognitie. Eén studie die werd uitgevoerd op primaten toonde aan dat een maatstaf voor sociaal leren gerelateerd was aan de grootte en complexiteit van hun sociale groepen.

Vergelijkbare benaderingen zouden in de toekomst kunnen worden toegepast op stambomen die zowel groepslevende als solitaire diersoorten bevatten (zoals groepen vissen en insecten met uiteenlopende gedragingen). Zo zouden wetenschappers kunnen zien of groepering niet alleen invloed heeft op hoe goed een dier sociaal leert, maar ook op de zintuiglijke en neurale hardware daarachter.

Vroege blootstelling

De hoeveelheid sociale blootstelling die een dier vroeg in zijn leven krijgt, kan ook van invloed zijn op hoe goed het later van anderen leert. De ratten die van hun holgenoten over nieuw voedsel leren, doen dat door de geur van recent gegeten voedsel te associëren met verbindingen die de ratten uitademen. Ze verwerven deze vaardigheid als jongen en leren voedselgeur te koppelen aan de geur van de adem van hun moeder als die hen verzorgt.

Opmerkelijk is dat uit onderzoek blijkt dat ratten met onoplettende moeders die hen als pup minder verzorgen, niet hetzelfde vermogen oppikken om uit de adem van anderen over voedsel te leren.

Ratten die afval op straat eten.

Jonge ratten leren over nieuw voedsel van hun holgenoten.
Chanawat Jaiya/Shutterstock

Er is daarentegen weinig bekend over het belang van sociale blootstelling bij jonge solitaire dieren.

Toch, terwijl het beperken van sociale blootstelling onethisch kan zijn voor dieren die in groepen leven, zal dit niet het geval zijn voor solitaire soorten waar beperkte sociale interactie de norm is. In experimenten die vroege blootstelling aan sociale signalen manipuleren, kunnen deze solitaire soorten het wetenschappelijk inzicht vergroten in hoe dieren de associaties oppikken die leiden tot sociaal leren.

Het Gesprek

Mike Webster werkt voor de Universiteit van St Andrews. Hij ontvangt financiering van de Universiteit van St Andrews en verschillende onderzoeksorganisaties.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.