Dood hoe lang zijn we bij bewustzijn en flitst het

Dood: hoe lang zijn we bij bewustzijn en flitst het leven echt voor onze ogen?

De dood is nog steeds een mysterie. Shutterstock

De eerste keer dat ik voorbij de pure gruwel van het concept van de dood reikte en me afvroeg hoe de ervaring van het sterven zou kunnen zijn, was ik ongeveer 15. Ik had net gruwelijke aspecten ontdekt van de Franse revolutie en hoe hoofden netjes van het lichaam werden gesneden door een Guillotine.

Woorden die ik me tot op de dag van vandaag herinner waren de laatste van Georges Danton op 5 april 1794, die naar verluidt tegen zijn beul zei: “Laat mijn hoofd zien aan het volk, het is de moeite waard om te zien.” Jaren later, toen ik cognitief neurowetenschapper was geworden, begon ik me af te vragen in hoeverre een brein dat plotseling van het lichaam was gescheiden, zijn omgeving nog kon waarnemen en misschien nog kon denken.

Danton wilde dat zijn hoofd getoond werd, maar kon hij de mensen zien of horen? Was hij bij bewustzijn, zelfs voor een kort moment? Hoe konden zijn hersenen stoppen?

Op 14 juni 2021 werd ik met geweld herinnerd aan deze vragen. Ik vertrok naar Marseille, Frankrijk, nadat ik door mijn moeder naar Avignon was geroepen omdat mijn broer in kritieke toestand verkeerde, enkele dagen nadat bij hem plotseling terminale longkanker was vastgesteld. Maar toen ik landde, kreeg ik te horen dat mijn broer vier uur geleden was overleden. Een uur later vond ik hem volkomen stil en mooi, zijn hoofd lichtjes opzij gedraaid alsof hij in een diepe slaaptoestand was. Alleen ademde hij niet meer en voelde hij koud aan.

Hoezeer ik het op die dag ook weigerde te geloven, en gedurende de maanden die volgden, de buitengewoon heldere en creatieve geest van mijn broer was verdwenen, verdampt, alleen tastbaar gebleven in de kunstwerken die hij achterliet. Toch, in het laatste moment dat ik met zijn levenloze lichaam in een ziekenhuiskamer mocht doorbrengen, voelde ik de drang om met hem te spreken.

Illustratie van hersengolven zoals gemeten door EEG

Wat kunnen hersengolven ons werkelijk vertellen?
Shutterstock

En dat deed ik, ondanks 25 jaar studie van het menselijk brein en ondanks het feit dat ik heel goed weet dat ongeveer zes minuten nadat het hart stopt en de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken, de hersenen in wezen afsterven. Dan bereikt de aftakeling een punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is en het kernbewustzijn – ons vermogen om te voelen dat we hier en nu zijn, en te herkennen dat we gedachten hebben die van onszelf zijn – verloren gaat. Zou er nog iets van de geest van mijn geliefde broer over zijn om mijn stem te horen en gedachten te genereren, vijf uur nadat hij was overleden?

Enkele wetenschappelijke experimenten

Er zijn experimenten uitgevoerd in een poging om de verslagen van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, beter te begrijpen. Een dergelijke ervaring wordt in verband gebracht met uittredingen, een gevoel van diepe gelukzaligheid, een roeping, het zien van een licht dat van boven schijnt, maar ook met diepe uitbarstingen van angst of volledige leegte en stilte. Een belangrijke beperking van studies naar dergelijke ervaringen is dat zij zich te veel richten op de aard van de ervaringen zelf en vaak de context die eraan voorafgaat over het hoofd zien.

Sommige mensen die in goede gezondheid een narcose hebben ondergaan of betrokken zijn geweest bij een plotseling ongeval dat tot onmiddellijk bewustzijnsverlies heeft geleid, hebben weinig reden om een diepe angst te ervaren wanneer hun hersenen beginnen uit te schakelen. Integendeel, iemand die een langdurige voorgeschiedenis van een ernstige ziekte heeft, zal wellicht meer kans maken op een zware rit.

Het is niet gemakkelijk om toestemmingen te krijgen om te bestuderen wat er eigenlijk in de hersenen gebeurt tijdens de laatste momenten van ons leven. Maar een recent artikel onderzocht de elektrische hersenactiviteit bij een 87-jarige man die een hoofdwond had opgelopen bij een val, toen hij overleed na een reeks epileptische aanvallen en een hartstilstand. Hoewel dit de eerste publicatie was van dergelijke gegevens die werden verzameld tijdens de overgang van leven naar dood, is het artikel zeer speculatief als het gaat om mogelijke “ervaringen van de geest” die gepaard gaan met de overgang naar de dood.

De onderzoekers ontdekten dat sommige hersengolven, alfa en gamma genoemd, van patroon veranderden zelfs nadat de bloedtoevoer naar de hersenen was gestopt. “Gezien het feit dat kruiskoppeling tussen alfa en gamma activiteit betrokken is bij cognitieve processen en het terughalen van herinneringen bij gezonde proefpersonen, is het intrigerend om te speculeren dat dergelijke activiteit een laatste ‘herinnering aan het leven’ zou kunnen ondersteunen die kan plaatsvinden in de bijna-dood toestand,” schrijven ze.

Dergelijke koppeling is echter niet ongewoon in de gezonde hersenen – en hoeft niet te betekenen dat het leven voor onze ogen flitst. Bovendien gaf de studie geen antwoord op mijn basisvraag: hoe lang duurt het na het stopzetten van de zuurstoftoevoer naar de hersenen voordat de essentiële neurale activiteit is verdwenen? De studie rapporteerde alleen over hersenactiviteit die over een periode van ongeveer 15 minuten werd geregistreerd, inclusief een paar minuten na de dood.

Bij ratten is uit experimenten gebleken dat na enkele seconden het bewustzijn verloren gaat. En na 40 seconden is het overgrote deel van de neurale activiteit verdwenen. Sommige studies hebben ook aangetoond dat deze uitschakeling van de hersenen gepaard gaat met het vrijkomen van serotonine, een chemische stof die geassocieerd wordt met opwinding en gevoelens van geluk.

Maar hoe zit het met ons? Als mensen in extreme gevallen na zes, zeven, acht of zelfs tien minuten gereanimeerd kunnen worden, zou het theoretisch uren kunnen duren voordat hun hersenen zich volledig uitschakelen.

Ik ben een aantal theorieën tegengekomen die proberen te verklaren waarom het leven voor iemands ogen zou flitsen terwijl de hersenen zich voorbereiden op de dood. Misschien is het een kunstmatig effect, verbonden met de plotselinge toename van neurale activiteit. Misschien is het een laatste redmiddel, een verdedigingsmechanisme van het lichaam om de naderende dood te overwinnen. Of misschien is het een diepgewortelde, genetisch geprogrammeerde reflex, die onze geest “bezig” houdt terwijl zich duidelijk de meest verontrustende gebeurtenis van ons hele leven afspeelt.

Mijn hypothese is enigszins anders. Misschien is onze meest essentiële existentiële drijfveer, het begrijpen van de zin van ons eigen bestaan. Als dat zo is, dan is het zien van je leven dat voor je ogen voorbij flitst misschien onze ultieme poging – hoe wanhopig ook – om een antwoord te vinden, noodzakelijkerwijs versneld omdat we geen tijd meer hebben.

Lees meer:
De dood: kan ons laatste moment euforisch zijn?

En of we er nu in slagen of niet, of de illusie krijgen dat we dat gedaan hebben, dit moet resulteren in absolute geestelijke gelukzaligheid. Ik hoop dat toekomstig onderzoek op dit gebied, met langere metingen van neurale activiteit na de dood, misschien zelfs beeldvorming van de hersenen, dit idee zal ondersteunen – of het nu minuten of uren duurt, in het belang van mijn broer, en dat van ons allemaal.

The Conversation

Guillaume Thierry werkt niet voor, geeft geen advies aan, heeft geen aandelen in, en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en heeft buiten zijn academische aanstelling geen relevante affiliaties bekend gemaakt.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.