Hoe de hersenen voorkomen dat we van onze fouten leren

Hoe de hersenen voorkomen dat we van onze fouten leren – en wat we eraan kunnen doen

Thinnapob Proongsak/Shutterstock

Van je fouten leer je. Tenminste, dat is de meesten van ons verteld. Maar de wetenschap toont aan dat we vaak niet leren van fouten uit het verleden. In plaats daarvan blijven we dezelfde fouten herhalen.

Wat bedoel ik hier met fouten? Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we snel leren dat als we bijvoorbeeld onze hand op een heet fornuis leggen, we ons verbranden, en dat het dus onwaarschijnlijk is dat we deze fout nog eens zullen maken. Dat komt omdat onze hersenen op basis van eerdere ervaringen een dreigingsreactie creëren op de fysiek pijnlijke stimuli. Maar als het gaat om denken, gedragspatronen en besluitvorming, herhalen we vaak fouten – zoals te laat komen op afspraken, taken laten liggen tot het laatste moment of mensen beoordelen op basis van eerste indrukken.

De reden is te vinden in de manier waarop onze hersenen informatie verwerken en sjablonen creëren waarnaar we steeds weer verwijzen. Deze sjablonen zijn in wezen sneltoetsen, die ons helpen beslissingen te nemen in de echte wereld. Maar deze snelkoppelingen, bekend als heuristieken, kunnen er ook voor zorgen dat we onze fouten herhalen.

Zoals ik bespreek in mijn boek Sway: Unravelling Unconscious Bias, zijn mensen van nature niet rationeel, ook al willen we dat graag geloven. Een overvloed aan informatie is vermoeiend en verwarrend, dus filteren we de ruis weg.

Hoe de hersenen voorkomen dat we van onze fouten leren.0&q=45&auto=format&w=237&fit=clip

Dit artikel verschijnt in samenwerking met HowTheLightGetsIn, ’s werelds grootste filosofie- en muziekfestival, Hay-on-Wye 26-29 mei. Pragya Agarwal en Anders Sandberg zullen met redacteuren Miriam Frankel en Matt Warren spreken over hoe ons begrip van cognitieve vooroordelen ons kan helpen sommige van onze fouten te corrigeren. Tickets hier: 20% korting met code CONVERSATION23

We zien slechts delen van de wereld. We hebben de neiging dingen op te merken die zich herhalen, of er nu patronen zijn of niet, en we hebben de neiging het geheugen te bewaren door te generaliseren en onze toevlucht te nemen tot typen. We trekken ook conclusies uit schaarse gegevens en gebruiken cognitieve snelkoppelingen om een versie van de werkelijkheid te creëren waarin we impliciet willen geloven. Hierdoor ontstaat een beperkte stroom van binnenkomende informatie, die ons helpt puntjes te verbinden en leemtes op te vullen met dingen die we al weten.

Uiteindelijk zijn onze hersenen lui en kost het veel cognitieve inspanning om het script en deze snelkoppelingen die we al hebben opgebouwd te veranderen. En dus vallen we eerder terug op dezelfde gedragspatronen en handelingen, zelfs als we ons bewust zijn van het herhalen van onze fouten. Dit wordt confirmation bias genoemd – onze neiging om te bevestigen waar we al in geloven, in plaats van onze denkwijze te veranderen om nieuwe informatie en ideeën op te nemen.

We maken ook vaak gebruik van “buikgevoel” – een automatische, onbewuste vorm van denken die zich baseert op onze opeenstapeling van ervaringen uit het verleden bij het nemen van oordelen en beslissingen in nieuwe situaties.

Soms houden we vast aan bepaalde gedragspatronen en herhalen we onze fouten vanwege een “ego-effect” dat ons dwingt vast te houden aan onze bestaande overtuigingen. We kiezen waarschijnlijk selectief de informatiestructuren en feedback die ons helpen ons ego te beschermen.

Uit een experiment bleek dat wanneer mensen werden herinnerd aan hun successen uit het verleden, zij eerder geneigd waren dat succesvolle gedrag te herhalen. Maar wanneer zij zich bewust waren van of actief bewust werden gemaakt van hun mislukkingen uit het verleden, waren zij minder geneigd om het gedragspatroon dat tot de mislukking leidde om te keren. Men was dus in feite nog steeds geneigd dat gedrag te herhalen.

Dat komt omdat, als we aan onze mislukkingen uit het verleden denken, we ons waarschijnlijk down voelen. En op die momenten zullen we ons eerder overgeven aan gedrag dat ons een comfortabel en vertrouwd gevoel geeft. Zelfs als we zorgvuldig en langzaam nadenken, hebben onze hersenen een voorkeur voor de informatie en sjablonen die we in het verleden hebben gebruikt, ongeacht of die tot fouten hebben geleid. Dit wordt de familiariteitsbias genoemd.

We kunnen echter wel leren van fouten. In een experiment moesten apen en mensen naar lawaaierige, bewegende stippen op een scherm kijken en hun netto bewegingsrichting beoordelen. De onderzoekers ontdekten dat beiden vertraagden na een fout. Hoe groter de fout, hoe langer de vertraging na de fout, waaruit bleek dat er meer informatie werd verzameld. De kwaliteit van deze informatie was echter laag. Onze cognitieve snelkoppelingen kunnen ons dwingen om alle nieuwe informatie die herhaling van fouten zou kunnen helpen voorkomen, terzijde te schuiven.

In feite, als we fouten maken tijdens het uitvoeren van een bepaalde taak, zorgt de “frequentiebias” ervoor dat we ze waarschijnlijk herhalen wanneer we de taak opnieuw doen. Simpel gezegd gaan onze hersenen ervan uit dat de fouten die we eerder hebben gemaakt de juiste manier zijn om een taak uit te voeren – waardoor een gewoonte “foutenpad” ontstaat. Dus hoe vaker we dezelfde taken herhalen, hoe groter de kans dat we het foutenpad volgen, totdat het zo diep geworteld raakt dat het een set permanente cognitieve snelkoppelingen in onze hersenen wordt.

Cognitieve controle

Het klinkt somber, dus wat kan er gedaan worden?

We hebben een mentaal vermogen dat heuristische snelkoppelingen kan opheffen, bekend als “cognitieve controle”. En er zijn enkele recente studies in de neurowetenschappen met muizen die ons een beter idee geven van welke delen van onze hersenen daarbij betrokken zijn.

Mislukt vallen van een skateboard.

Omarm fouten.
AS foto familie/Shutterstock

Onderzoekers hebben ook twee hersengebieden geïdentificeerd met “self-error monitoring neurons” – hersencellen die fouten in de gaten houden. Deze gebieden bevinden zich in de frontale cortex en blijken deel uit te maken van een opeenvolging van verwerkingsstappen – van heroriëntatie tot het leren van onze fouten.

Onderzoekers gaan na of een beter begrip hiervan kan helpen bij de ontwikkeling van betere behandelingen en ondersteuning voor bijvoorbeeld Alzheimer, aangezien behoud van cognitieve controle cruciaal is voor welzijn op latere leeftijd.

Maar zelfs als we geen perfect begrip hebben van de hersenprocessen die betrokken zijn bij cognitieve controle en zelfcorrectie, zijn er eenvoudigere dingen die we kunnen doen.

Eén daarvan is om ons meer op ons gemak te voelen bij het maken van fouten. We zouden kunnen denken dat dit een verkeerde houding is ten opzichte van mislukkingen, maar het is in feite een positievere weg. Onze maatschappij denigreert mislukkingen en fouten, en bijgevolg zullen we ons waarschijnlijk schamen voor onze fouten, en ze proberen te verbergen.

Hoe schuldiger en beschamender we ons voelen, en hoe meer we proberen onze fouten voor anderen te verbergen, hoe groter de kans dat we ze herhalen. Als we ons niet zo down voelen over onszelf, is de kans groter dat we nieuwe informatie die ons kan helpen onze fouten te verbeteren, beter tot ons nemen.

Het kan ook een goed idee zijn om een pauze te nemen van het uitvoeren van een taak die we beter willen leren doen. Het erkennen van onze fouten en er even bij stilstaan kan ons helpen de frequentiebias te verminderen, waardoor we minder snel onze fouten zullen herhalen en de foutenpaden versterken.

HowTheLightGetsIn volgt het thema van Fout en Renaissance, en identificeert fundamentele fouten die we hebben gemaakt in onze theorieën, onze organisatie van de samenleving en in wereldzaken – en verkent nieuwe vormen van denken en handelen. Meer informatie vindt u hier. Kom en zie Conversation editors Miriam Frankel en Matt Warren met speciale gasten Pragya Agarwal, professor sociale ongelijkheid, Loughborough University, en Anders Sandberg, van het Future of Humanity Institute, Oxford University, praten over hoe we cognitieve vooroordelen kunnen overwinnen om anders over de wereld te denken. Hay-on-Wye 26-29 mei. 20% korting op tickets met de code CONVERSATION23.

The Conversation

Pragya Agarwal werkt niet voor, geeft geen advies, heeft geen aandelen in of ontvangt geen financiering van een bedrijf of organisatie die baat zou hebben bij dit artikel, en heeft geen relevante banden bekendgemaakt buiten haar academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.