Ter verdediging van gieren de voor veel mensen heilige waarschuwingssystemen

Ter verdediging van gieren, de voor veel mensen heilige waarschuwingssystemen van de natuur

Gieren verdienen hun slechte reputatie niet's Eatmann/Shutterstock

Met hun lange, veerloze nekken en streng uitziende gezichten zijn gieren een gemakkelijk doelwit voor de angst en afkeer van mensen. In boeken en films verschijnen ze meestal als een waarschuwing voor slechte dingen die komen gaan. En ze worden vaak gebruikt om iemand te beschrijven die profiteert van het ongeluk van anderen.

Maar gieren moeten worden gevierd, in plaats van gevreesd. Ze zijn meer dan voorbodes van de dood. Ze zijn een symbool van hoop en geluk op plaatsen van Ghana tot Chili tot Tibet, en, als we ze toelaten, kunnen ze waarschuwen voor milieuveranderingen en illegale activiteiten.

Het valt niet te ontkennen dat gieren op zoek zijn naar de dood. Maar dit is een goede zaak. Een groep gieren kan een karkas binnen 20 minuten schoonplukken, wat betekent dat de resten van het dode dier niet worden achtergelaten om te veranderen in een broedplaats voor ziekteverwekkers. Dit recyclageproces is van vitaal belang om de verspreiding van ziekten, waaronder die welke tussen dieren en mensen kunnen worden overgedragen, tegen te gaan.

Uit een studie in Kenia bleek dat waar gieren afwezig waren, kadavers vaak infectiehaarden zijn. In de studie werden kadavers geplaatst op plaatsen die ofwel zichtbaar waren (in de open lucht) of niet (onder bomen) voor gieren. Uit de studie bleek dat de lichamen van dieren drie keer zo snel ontbonden op plaatsen waar gieren zich niet met het karkas voedden. Met hun scherp zicht en vliegkunst kunnen gieren kadavers sneller opsporen dan aaseters op het land. Tegen de tijd dat aaseters op het land, zoals hyena’s en jakhalzen, een kadaver bereiken, is het waarschijnlijk al langer blootgesteld aan ziekteverwekkers.

Op sommige plaatsen in India is het aantal wilde honden toegenomen waar het aantal gieren is afgenomen, wat heeft geleid tot een toename van het aantal gevallen van hondsdolheid bij de mens.

Waarschuwingssignalen

Gieren fungeren als schildwachtsoorten, dat zijn dieren die meer dan mensen gevoelig zijn voor gevaren in een habitat. Gieren consumeren alle gifstoffen die een karkas kan hebben gedragen. Als deze gifstoffen bijzonder gevaarlijk zijn, kunnen gieren die zich met het met chemicaliën gevulde kadaver hebben gevoed, moeite hebben zich voort te planten, ziek worden of sterven. Op deze manier kan de afname van gieren de aandacht vestigen op verontreinigende stoffen in het milieu die schadelijk kunnen zijn voor vele andere soorten, waaronder de mens.

Zo kan diclofenac, een ontstekingsremmer die veel bij vee wordt gebruikt, zelfs in kleine hoeveelheden gieren doden. Diclofenac kan ook een ernstige bedreiging vormen voor waterdieren, planten en zoogdieren. Het werd in sommige Zuid-Aziatische landen verboden nadat natuurbeschermers campagne hadden gevoerd om het bewustzijn te vergroten dat diclofenac de belangrijkste oorzaak was van de instortende gierenpopulaties.

Schadelijke chemicaliën zijn een belangrijke oorzaak van het instorten van gierenpopulaties in Europa, Afrika en Azië. In sommige Aziatische landen zijn de gieren de afgelopen tien jaar met 96% afgenomen.

Een gier met open vleugels nadert de grond

Gieren zijn de afvalverwijderaars van de natuur.
Wirestock Creators/Shutterstock

Het eetgedrag van gieren kan ons een ander waarschuwingsbaken bieden. Gieren zoeken voedsel door hoog in de lucht te zweven. De aanwezigheid van grote cirkelende groepen geeft meestal aan dat er een recent gedood dier op de grond ligt. Dit cirkelende gedrag kan wijzen op de resten van een gestroopt dier, zoals een olifant die voor zijn ivoor is gedood of een neushoorn voor zijn hoorn. In feite worden gieren vaak om die reden door stropers gedood: om te voorkomen dat de autoriteiten op hun aanwezigheid worden geattendeerd.

Spiritualiteit

Sommige mensen associëren gieren met ziekelijkheid, duisternis en gulzigheid. Maar in veel culturen door de geschiedenis heen hebben gieren een spirituele en symbolische waarde. Nekhbet, de giergodin, was de beschermster van Opper-Egypte en vertegenwoordigde bescherming met haar grote vleugels.

Close-up portret van een koningsgier met felgekleurde huid en veren

De koningsgier komt voor van Mexico tot Argentia.
Nick Fox/Shutterstock

Condors, een soort gier die in Amerika voorkomt, worden al sinds 2.500 voor Christus afgebeeld in kunstwerken in het Andesgebied van Zuid-Amerika. Ze worden al lang geassocieerd met macht, kracht en wijsheid. Vandaag de dag worden condors door inheemse volkeren nog steeds gezien als de geest van de Andes, en zijn ze de nationale vogel van Bolivia, Chili, Colombia en Ecuador.

In de Tibetaanse cultuur worden gieren als heilig beschouwd. Dode leden van de gemeenschap worden vaak naar grote hoogten gebracht zodat hun lijken door de vogels kunnen worden opgegeten. Tibetanen geloven dat de gieren de resten van het lichaam naar de hemel brengen, zodat de ziel kan reïncarneren.

In veel culturen zijn gieren een totem (een dier dat fungeert als embleem van een familie of clan). Bijvoorbeeld, de totem van een clan in het Akan traditionele gebied in Ghana is een gier, die kalmte en geduld symboliseert.

Symbool van hoop

De wildstand neemt wereldwijd in alarmerend tempo af en als natuurbeschermer is het gemakkelijk om moedeloos te worden. Maar één giersoort herinnert ons er krachtig aan dat inspanningen voor natuurbehoud het lot kunnen veranderen van soorten die op de rand van uitsterven staan.

Californische condor vogel op een rots met gespreide vleugels tegen een blauwe lucht

Een beschermingsprogramma redde Californische condors van uitsterven.
Barbara Ash/Shutterstock

In de jaren tachtig waren er nog maar 22 Californische condors in het wild over. Deze laatste gieren werden gevangen en in gevangenschap genomen, en in 1987 werd de soort in het wild uitgestorven verklaard. Maar intensieve beschermingsprogramma’s hebben geleid tot de herintroductie van Californische condors in Californië, Arizona en Baja California, Mexico. Er zijn nu minstens 200 volwassenen in het wild. Deze ongelooflijke vogel blijft wetenschappers verrassen. In 2021 ontdekten onderzoekers dat Californische condors zich kunnen voortplanten zonder te paren.

Terwijl deze soort nog niet uit het bos is, biedt de Californische condor een symbool van hoop voor zo vele anderen.

Voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk is de bescherming van gieren een kwestie die dichter bij huis ligt dan men beseft. Er zijn onlangs waarnemingen geweest van gieren in het VK, zoals de lammergier in 2020 en de aasgier in 2021, die grote opwinding veroorzaakten onder vogelaars.

The Conversation

Esther Kettel werkt niet voor, geeft geen advies aan, bezit geen aandelen in en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en heeft geen relevante banden bekendgemaakt buiten haar academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.