Vier redenen waarom kinderen actiever moeten zijn op schoolpleinen en

Vier redenen waarom kinderen actiever moeten zijn op schoolpleinen, en wat hen tegenhoudt

Veel kinderen spelen niet buiten tijdens de pauzes. Monkey Business/Shutterstock

Men zou kunnen veronderstellen dat de pauzes op school de meest actieve periode van de schooldag van een kind zijn. Het fantasievolle idee dat kinderen de speelplaats overspoelen wanneer de schoolbel rinkelt, rennen, springen en actief met vriendjes spelen, kan gebaseerd zijn op schoolverhalen en ervaringen van oudere mensen.

Terwijl sommige kinderen tijdens de pauze lichamelijk actief zijn, zijn er voor anderen een aantal belemmeringen die hen ervan weerhouden iets energieks te doen, zo heeft recent onderzoek uitgewezen.

Er is ook een duidelijke vermindering van de hoeveelheid tijd buiten die door scholen in de afgelopen 27 jaar is verstrekt. De jongste kinderen van de basisschool hebben nu gemiddeld 45 minuten minder pauzetijd per week, en middelbare scholieren 65 minuten minder, dan in 1995. Ook de lichaamsbeweging buiten de schooluren is afgenomen.

Het is van essentieel belang dat scholen de voordelen inzien van deze momenten in de schooldag door elk kind aan te moedigen buiten te rennen, te huppelen of spelletjes te spelen, zo blijkt uit onderzoek.

Dit is waarom:

1. Het is belangrijk om jong te beginnen

Vaardigheden zoals huppelen, springen en gooien worden gecombineerd met andere vaardigheden zoals fietsen en steppen en vormen de basis voor de ontwikkeling van meer complexe vaardigheden zoals serveren bij tennis en tackelen bij voetbal. Schoolpleinen moeten uitrusting, ruimte en begeleiding bieden voor deze basisactiviteiten, zodat kinderen de vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn om een leven lang actief te zijn.

Het is belangrijk om van jongs af aan aan lichaamsbeweging te doen. Gebleken is dat het niveau van lichamelijke activiteit al vanaf de leeftijd van zeven jaar daalt en gedurende de hele kindertijd blijft dalen.

Scholen moeten hun speelplaatsen herinrichten met toestellen die aangepast zijn aan de vaardigheden van de kinderen, en hen aanmoedigen om te gaan spelen. Zo is het contraproductief om aan de jongere kinderen van de eerste fase (vijfjarigen) steppen op twee wielen aan te bieden zonder ook de nodige ruimte te bieden of hen te coachen. Scholen moeten een reeks hulpmiddelen aanbieden, van steppen tot fietsen, ballen en rackets, waarmee een reeks basisbewegingsvaardigheden kan worden ontwikkeld (hurken, gooien, vangen en fietsen) en zij moeten rekening houden met de benodigde middelen, zoals opleiding van het personeel en beschikbare ruimte, om de kinderen meer mogelijkheden te bieden om in de pauze te bewegen of spelletjes te doen.

2. 2. Vrienden maken

Binnen een schooldag zeggen de kinderen dat de pauzes hun favoriete tijd zijn om “bij te praten” met hun vrienden.

De sterkste reden die kinderen aanvoeren voor het kiezen van activiteiten en speelplaatsen tijdens de pauzes is “omdat mijn vrienden hier spelen” en “dit is waar mijn vrienden zijn”. Het verlangen naar vriendschap is zo sterk dat kinderen vaak hun favoriete pauzeactiviteit opgeven om deel te nemen aan spelletjes die hun vrienden aan het spelen zijn.

Meisje in het blauw trapt voetbal.

Kinderen die buiten spelletjes spelen in de pauze kunnen het beter doen op examens, blijkt uit onderzoek.
Fotokostic/Shutterstock

De wens van kinderen om deel te nemen aan sociale spellen (spellen waarvoor meer dan twee personen nodig zijn) zal de kwaliteit van hun vriendschappen verhogen. Kinderen zullen vaak meedoen aan activiteiten die hun vrienden ook doen, ook al hebben ze aanvankelijk een lager vaardigheidsniveau. Dit onderstreept het belang van vriendschap als motor om vaardigheden te ontwikkelen en kinderen meer te laten bewegen.

3. Verbetering van de geestelijke gezondheid

Van één op de zes kinderen tussen vijf en zestien jaar is vastgesteld dat zij een psychische stoornis hebben. Een toename van lichaamsbeweging en tijd die buitenshuis wordt doorgebracht, wordt positief geassocieerd met minder depressie en angst, en een toename van het gevoel van eigenwaarde.

Er zijn aanwijzingen dat het spelen van spelletjes of sport leidt tot verbeteringen in het denken en het oplossen van problemen bij jongeren.

Vanwege de sterke positieve associaties tussen tijd die buiten wordt doorgebracht met lichamelijke activiteit, cardio-respiratoire fitheid en een bloeiende geestelijke gezondheid, is het essentieel dat scholen zowel de vermindering van het aantal pauzes als het gebrek aan speelruimte voor nat weer aanpakken.

Lees meer:
Dagelijkse beweging kan examencijfers van kinderen opkrikken – nieuw onderzoek

4. Betere resultaten krijgen

De druk om de doelstellingen van het leerplan te halen en de aanpak van slecht gedrag zijn de belangrijkste factoren die leiden tot kortere schoolpauzes. Er zijn echter aanwijzingen dat dit tegen de intuïtie indruist, aangezien een toename van de lichamelijke activiteit gunstige gevolgen kan hebben voor de schoolprestaties, grotendeels als gevolg van verbeteringen in het geheugen, flexibel denken en zelfbeheersing.

Ongeacht de mate van lichaamsbeweging hebben kinderen die in de pauze meer met andere kinderen omgaan in plaats van met leraren, ook betere schoolprestaties. Schoolhoofden moeten dus nog eens nadenken over het afschaffen van pauzes als straf voor kinderen die zich misdragen.

Pauzes worden door leraren en beleidsmakers vaak als onbelangrijk beschouwd, maar kinderen zijn het daar niet mee eens. Het zijn belangrijke gelegenheden voor kinderen om essentiële sociale vaardigheden te ontwikkelen en om actiever te worden. We moeten naar de kinderen luisteren in deze kwestie.

The Conversation

Michael Graham werkt niet voor, geeft geen advies aan, heeft geen aandelen in, en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en heeft geen relevante banden buiten zijn academische aanstelling bekendgemaakt.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.