Vroeg trauma beinvloedt het vermogen van een olifant om bedreiging

Vroeg trauma beïnvloedt het vermogen van een olifant om bedreiging door leeuwen in te schatten – nieuw onderzoek

Niet alleen mensen lijden aan de langetermijneffecten van jeugdtrauma’s. In ons laatste onderzoek ontdekten we dat er een zeer reële en blijvende impact lijkt te zijn op olifanten die vele tientallen jaren eerder trauma’s en diepgaande sociale ontwrichting hebben ervaren.

Afrikaanse olifantenfamilies die hadden gezien hoe hun ouders werden afgemaakt, bleken minder goed in staat onderscheid te maken tussen het gebrul van verschillende aantallen leeuwen dan de olifanten uit een natuurlijke, relatief ongestoorde populatie – en zoals u zich kunt voorstellen, is het inschatten van de mate van gevaar van hun belangrijkste roofdier een cruciale vaardigheid op de Afrikaanse savanne.

Het verwerven van complexe ecologische kennis over de eigen populatie en de omgeving (zoals het nauwkeurig inschatten van roofdreiging) – en het doorgeven daarvan aan jongere familieleden – is van cruciaal belang voor langlevende soorten die in groepen van meerdere generaties leven, zoals olifanten.

De kennis die van de ene generatie op de volgende wordt doorgegeven kan variëren, afhankelijk van de specifieke bedreigingen waarmee de populatie wordt geconfronteerd. Olifanten in Amboseli National Park, Kenia, kunnen bijvoorbeeld menselijke stemmen gebruiken om de grotere bedreiging te onderscheiden die uitgaat van groepen mensen die meer geneigd zijn op hen te jagen. Aan de hand van hun taal- en stemkenmerken herkennen zij de meer bedreigende mensen op basis van etniciteit, geslacht en leeftijd.

Leeuwen zijn het enige roofdier van Afrikaanse olifanten, afgezien van de mens.
Graeme Shannon, Auteur voorzien

Naast de mens zijn leeuwen het belangrijkste natuurlijke roofdier van olifanten. Het mag dan zeldzaam zijn, maar leeuwen jagen nu en dan op kalveren die van hun familie zijn gescheiden. In sommige gebieden, zoals het Chobe nationaal park in Botswana, zijn grote troepen leeuwen zelfs bedreven olifantenjagers geworden en pakken zelfs kleinere volwassen dieren aan.

Hoe wij de reactie op bedreigingen hebben beoordeeld

Al vele jaren bestuderen wij Afrikaanse olifanten in Zuid-Afrika en Kenia, om de rol van leeftijd en ervaring in effectief leiderschap en besluitvorming te onderzoeken.

Ons vorig onderzoek in 2011 toonde aan dat de oudste matriarchen in Amboseli National Park beter in staat waren om het grotere gevaar van mannetjesleeuwen met een groter lichaam dan vrouwtjesleeuwen te bepalen, enkel door te luisteren naar het gebrul van leeuwen dat via onze op maat gemaakte luidspreker werd uitgezonden. Om dit subtiele akoestische onderscheid te kunnen maken was ervaring nodig die gedurende een lang leven was opgedaan.

In onze laatste studie hebben we onderzocht of sociale trauma’s van tientallen jaren geleden het natuurlijke vermogen van wilde olifanten om belangrijke beslissingen te nemen over roofdreigingen, zouden kunnen beïnvloeden.

We gebruikten twee populaties met verschillende ontwikkelingsachtergronden. De natuurlijke populatie in Amboseli bestond uit stabiele familiegroepen met verwante individuen, en had weinig menselijke verstoring ondervonden. Maar de olifantenpopulatie in Pilanesberg National Park in Zuid-Afrika was opgebouwd uit jonge, niet-verwante olifanten die overleefden van ruimingsoperaties in Kruger National Park in het begin van de jaren tachtig. De volwassen vrouwtjes van de families werden afgeschoten, terwijl de jonge dieren werden bijeengedreven en overgebracht naar nieuwe reservaten, waar ze groepen vormden met niet-verwante individuen. Gelukkig werd aan deze praktijk een einde gemaakt kort nadat de populatie in Pilanesberg was gevestigd.

Wij zonden één of drie brullende leeuwen uit naar onze studiepopulaties in Amboseli en Pilanesberg over een periode van drie jaar. De 30 seconden durende brullen werden uitgezonden vanaf de achterkant van onze project Land Rover in de late namiddag wanneer de leeuwen het meest actief zijn. De gedragsreacties van de olifantenfamilie op het gebrul van de leeuwen werden op video vastgelegd voor latere analyse.

Impact van trauma

De Amboseli olifanten pasten hun gedragsreactie aan afhankelijk van het aantal leeuwen dat werd uitgezonden. In situaties van grotere dreiging (meer brullende leeuwen) vormden de olifanten een snelle defensieve groep die waarschijnlijk zelfs het meest toegewijde roofdier zou afschrikken. Hierbij verplaatsen de kalveren zich naar het midden van de groep terwijl de volwassenen een defensieve ring vormen. Terwijl een enkele brullende leeuw op een verminderde dreigingsreactie stuitte en de olifanten minder alert waren.

Maar de Pilanesberg olifanten bleken niet in staat om drie brullende leeuwen te onderscheiden als een grotere bedreiging dan één brullende leeuw, en vertoonden een vergelijkbaar hoge waarschijnlijkheid van defensieve bundeling in beide situaties.

Dit overreageren op elke situatie zou kunnen leiden tot een verhoogd energiegebruik, verlies van voedertijd en verwondingsrisico’s.

Het lijkt er dus op dat hun traumatische verleden een langdurige invloed heeft gehad op de ontwikkeling en kennisverwerving van deze overlevende dieren.

In feite komen de resultaten overeen met die van onze eerdere studie naar sociale kennis bij de Pilanesberg olifanten. Wij stelden vast dat zij niet in staat waren de grotere sociale dreiging in te schatten die uitgaat van de geluiden van onbekende en oudere volwassen vrouwtjesolifanten.

Naast de waarschijnlijke directe invloed van trauma, is het gebrek aan oudere vrouwtjes met veel kennis van zaken in de verweesde populatie van groot belang. Het doorgeven van kennis heeft waarschijnlijk belangrijke overlevings- en voortplantingsvoordelen voor families die geleid worden door de oudste en meest ervaren matriarchen, terwijl verweesde olifanten deze voordelen meestal mislopen.

Lees meer:
Bosolifanten zijn onze bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering, zo blijkt uit onderzoek

Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Ondanks alles hebben de olifanten in Pilanesberg blijk gegeven van een opmerkelijke veerkracht en hebben ze in de loop der tijd stabiele familiegroepen gevormd die normaal sociaal gedrag vertonen. Dit is niet altijd het geval, want sommige geherintroduceerde olifanten vertonen een zeer hoge mate van agressie tegen andere dieren.

Onze resultaten hebben belangrijke implicaties voor de overgebleven olifantenpopulaties in Afrika, waarvan vele onder aanzienlijke druk staan van de mens, zoals stroperij, habitatverlies en klimaatverandering. Deze bedreigingen hebben een grote invloed op de sociale structuur en de mogelijkheid om cruciale vaardigheden te leren van oudere en meer ervaren individuen.

Helaas zijn het vaak deze oudere en wijzere dieren die het doelwit zijn van illegale jacht vanwege hun grotere slagtanden. Uiteindelijk moeten we, als het gaat om het behoud van langlevende en zeer sociale soorten zoals olifanten, de sociale structuur van de populatie beschermen.

Lees meer:
Olifantenivoor: DNA-analyse biedt duidelijkste inzicht tot nu toe in illegale smokkelnetwerken

The Conversation

Graeme Shannon ontving financiering van de Leverhulme Trust voor dit onderzoek.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.