Waarom het verwijderen van bescherming op sociale media in

Waarom het verwijderen van bescherming op sociale media – in naam van de vrijheid van meningsuiting – slecht is voor vredesopbouw

Jacek Dylag/Unsplash

Op 16 mei viert de wereld de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede van de VN. Het is een oproep aan mensen om respectvol naar anderen te luisteren en tolerantie en begrip te bevorderen.

Misschien moet iemand dit tegen tech-ondernemers Mark Zuckerberg en Elon Musk zeggen. De online platformen die zij leiden – Facebook, Instagram, Twitter/X – zijn synoniem geworden voor nepnieuws, haatzaaiende taal, verkeerde informatie en andere online schade.

Sociale media worden alom beschuldigd van het destabiliseren van democratieën en het aanwakkeren van burgerlijke onrust in Europa en Noord-Amerika. In juli 2023 stelde de Franse president Emmanuel Macron voor om de toegang tot online platforms te beperken om rellen de kop in te drukken.

Dit is heel wat anders dan 2009, toen Facebook trots beweerde dat het “vriendschappen” had gecreëerd tussen schijnbaar onherstelbaar rivaliserende groepen: Soennitische en Sjiitische moslims, moslims en joden, Pakistani en Indiërs, Grieken en Turken, conservatieven en liberalen.

“Vrede op Facebook” was een klassiek voorbeeld van wat sociaal wetenschapper Nicholas John “social media bullshit” noemt. Dergelijke PR blurb is ontworpen om het publiek ervan te overtuigen dat deze techbedrijven een kracht voor het goede zijn. Ze beschrijven zichzelf doelbewust als “platformen” – in plaats van commerciële entiteiten – om te benadrukken hoe goedaardig ze zijn.

In werkelijkheid profiteren deze bedrijven financieel van elke klik, like, share en opmerking die gebruikers op hun platformen maken. Hoe opruiender de inhoud, hoe winstgevender het is. Mijn onderzoek toont aan dat dergelijke online onbeschaafdheid het alleen maar moeilijker maakt om vreedzame coëxistentie te bevorderen.

Mensen kijken naar hun telefoon tegen een bakstenen achtergrond.

Sociale mediaplatforms profiteren van de aandacht van hun gebruikers.
Maria Teneva/Unsplash

Verdeeldheid zaaiende inhoud

Er lijkt weinig kans dat sociale mediaplatforms krachtiger actie ondernemen om verdeeldheid zaaiende inhoud te verwijderen. Sinds de overname van het microblogplatform X (voorheen Twitter) door techondernemer Elon Musk in oktober 2022, zijn de vangrails die bedoeld zijn om minderheden te beschermen in feite ontmanteld.

Twitter’s Trust and Safety Council werd in december 2022 opgeheven. Deze stap, naast vele andere beleidswijzigingen, leidde ertoe dat een insider publiekelijk uiting gaf aan zijn vrees dat de site gebruikers niet langer kon beschermen tegen trolling, desinformatie en seksuele uitbuiting.

Musk heeft zichzelf naar verluidt omschreven als een “absolutist van de vrije meningsuiting”. Dit is vooral problematisch voor degenen wier echte werk het is om vrede te bevorderen in diep verdeelde samenlevingen.

Er is al uitgebreid bewijs dat online platforms zoals Facebook en X (voorheen Twitter) zijn gebruikt om haatzaaiende taal te verspreiden. Ze zijn ook gebruikt om sektarisch geweld aan te wakkeren in landen als India en Myanmar.

In Sri Lanka heeft Facebook na anti-moslim rellen in 2018 excuses aangeboden voor zijn rol in de onrust. Het bedrijf huurde het mensenrechtenadviesbureau Article One in om te onderzoeken wat er was gebeurd. Het kwam tot de conclusie dat de haatzaaiende taal en verkeerde informatie die online door Facebook-gebruikers werd versterkt, “kan hebben geleid” tot geweld offline.

Mensen in silhouetten tegen een vuur.

Rivaliserende groepen zullen geen gemeenschappelijke basis vinden in ongereguleerde online ruimtes.
Alex McCarthy/Unsplash

Uit mijn onderzoek blijkt dat geruchten, verkeerde informatie en desinformatie vaak zijn versterkt door sociale media tijdens omstreden parades en protesten in Noord-Ierland. Er is weinig bewijs dat dergelijke online activiteiten onvermijdelijk leiden tot sektarische rellen. Het indirecte effect van online onbeschaafdheid is echter dat het moeilijker wordt om verzoening tussen voormalige tegenstanders te bevorderen.

In feite richten online platforms momenteel meer aandacht op wat verschillende gemeenschappen verdeelt in plaats van verenigt.

Onderzoek toont aan dat onbewaakt contact tussen groepen, zowel on- als offline, waarschijnlijk geen positieve vrede zal bevorderen in samenlevingen die een overgang van conflict naar conflict doormaken. Het verminderen van vooroordelen tegen buitengroepen is veel gemakkelijker als er regels zijn om te reageren op inhoud die spanningen tussen verschillende gemeenschappen aanwakkert. Met andere woorden, rivaliserende groepen zullen waarschijnlijk geen gemeenschappelijke basis vinden in ongereguleerde online ruimtes waar haatzaaiende taal welig tiert.

Het is duidelijk dat frequente blootstelling aan online haatzaaiende uitingen die door sociale mediaplatforms worden versterkt, waarschijnlijk niet zullen bijdragen aan vredesopbouw. Het is onwaarschijnlijk dat gemeenschappen die normaal gesproken niet dezelfde fysieke ruimte delen anders over elkaar gaan denken als ze zien hoe dergelijke negatieve stereotypen online in stand worden gehouden.

Sociale media zoals Facebook en X (voorheen Twitter) zijn misschien niet de beste plaats om vrede te bevorderen. Deze platforms zijn ontworpen om winst te genereren, niet om de relaties tussen gemeenschappen te verbeteren.

Om de dialoog tussen groepen in hedendaagse samenlevingen effectief te laten zijn, hebben minderheden en kwetsbare gemeenschappen sterkere bescherming nodig, niet minder. Een publiek internet, inclusief vangrails, zou een betere manier kunnen zijn om verzoening in verdeelde samenlevingen te bevorderen.

Het Gesprek

Paul Reilly werkt niet voor, heeft geen adviesfuncties, bezit geen aandelen in en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat zouden hebben bij dit artikel en heeft geen relevante banden bekendgemaakt buiten zijn academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.