We kunnen het ons niet veroorloven om gewoon groener te

We kunnen het ons niet veroorloven om gewoon groener te bouwen. We moeten minder bouwen

De groenste gebouwen zijn de gebouwen die al bestaan Danist Soh op Unsplash, FAL

Terwijl de gebouwde omgeving centraal staat tijdens COP26, komen de omvang en urgentie van de klimaatcrisis en de verantwoordelijkheid van de industrie om deze aan te pakken in beeld. Uit een current rapport van de World wide Alliance for Buildings and Development van de VN blijkt dat de bouw- en constructiesector verantwoordelijk is voor 38% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor emissies die het gevolg zijn van de manier waarop onze gebouwen worden gebruikt: hoe ze worden verwarmd, gekoeld en verlicht. Die vanwege de productie en levering van bouwmaterialen en de constructie zelf hebben minder aandacht gekregen. En toch zijn zij alleen verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot.

Een groot deel van de sector gedijt op een verspillende cyclus van sloop en nieuwbouw. Alleen al in het VK worden elk jaar naar schatting 50.000 gebouwen afgebroken. Wat de vraag oproept: is groener bouwen echt de oplossing?

Een bovenaanzicht van een roodrood gebouw dat gedeeltelijk is afgebroken

De sloop- en nieuwbouwcyclus is een grote bron van afval.
Jarrett Mills | unsplash, FAL

CO2-benadering voor het hele leven

Ondanks inspanningen van onder meer duurzame architectuurpionier William McDonough en organisaties zoals World Environmentally friendly Developing, is het doorbreken van deze sloop- en nieuwbouwcyclus moeilijk gebleken.

Hergebruik van bestaande gebouwenvoorraad is een complicated vraagstuk. Als het niet duurzaam wordt gedaan, kan het ook leiden tot een stijging van de uitstoot. Maar er zijn verschillende andere redenen waarom hergebruik niet meer een standaardoptie is geworden.

Veel architecten hebben ontdekt dat het gemakkelijker was om naam te maken satisfied blitse nieuwe gebouwen dan satisfied duurzame ontwerpmethoden en retrofits, en vaak kon meer – en sneller – geld worden verdiend doorway bestaande gebouwen af ​​te breken en te vervangen. Naast andere factoren spelen perverse financiële prikkels een rol: in het VK stimuleren btw-tarieven bijvoorbeeld nog steeds nieuwbouw en bestraffen ze renovaties.

Verder zijn er economische prikkels voor degenen die profiteren van het huidige systeem – die bouwmaterialen verkopen, sloopwerkzaamheden uitvoeren of wiens bedrijfsmodel zich uitsluitend richt op nieuwbouw, in plaats van rekening te houden satisfied bestaande gebouwen, deze op te knappen en te integreren in nieuwe plannen – om geen dingen anders doen.

Ten slotte is er in het architectuuronderwijs en de professionele accreditatie, net als elders, een gebrek aan klimaatgeletterdheid. Hierdoor zijn architecten slecht voorbereid om de klimaatcrisis effectief aan te pakken.

Recente initiatieven laten zien dat er dingen aan het veranderen zijn. Architects Climate Motion Network en Architects Declare, gelanceerd in 2019, zijn slechts twee van verschillende allianties die tot doel hebben de bouwsector bewust te maken van de klimaatcrisis, de sector koolstofarm te maken en de verschuiving naar hernieuwbaar en groen bouwen te stimuleren. Daarnaast is Architects’ Journal in 2019 gestart met de RetroFirst-campagne, waarin wordt gepleit voor het prioriteren van renovatie boven sloop en nieuwbouw. Zoals de laatste campagne het stelt, zijn de groenste gebouwen de gebouwen die al bestaan.

In september vestigde een rapport van de Royal Academy of Engineering de aandacht op de milieukosten die de industrie maakt en op mogelijke manieren om deze aan te pakken. Centraal in deze nieuwe manier van denken more than bouwen staat wat architecten en ontwikkelaars een levenslange koolstofbenadering noemen.

Sneeuw valt op een stadswijk

Het energiezuinig maken van verwarming en verlichting is al lang een prioriteit.
Johny Goerend op Unsplash, FAL

Groener bouwen

De levenscyclusbenadering houdt rekening fulfilled de gehele levenscyclus van een gebouw, van bouw, ingebruikname en renovatie tot reparatie, sloop en verwijdering. In een typisch Brits woonblok zijn emissies die toe te schrijven zijn aan constructie en onderhoud goed voor 51% van de totale CO2-uitstoot van het gebouw.

Het energiezuinig maken van gebouwen is al lang een prioriteit. Maar op de meeste plaatsen wordt in het overheidsbeleid voor gebouwen achieved een lage of CO2-uitstoot nog steeds niet of nauwelijks rekening gehouden fulfilled de zogenaamde verborgen of belichaamde emissies. Deze vloeien voort uit de profitable en productie van bouwmaterialen, zoals cement, en het bouwproces zelf. Ook certificeringsregelingen voor groene gebouwen hebben ze lang in excess of het hoofd gezien.

Gebouwen worden tegenwoordig meestal gebouwd om aanzienlijk kortere tijd mee te gaan dan vroeger. Als de typische levensduur van een traditioneel gebouw van steen, baksteen en hout na 60 jaar de eerste reparaties nodig hadden, zijn modernistische gebouwen twee keer zo snel verslechterd. Aanzienlijke koolstofbesparingen kunnen worden bereikt doorway terug te keren naar een robuustere en aanpasbare constructie.

Wanneer het ‘built-to-last’-principe echter onpraktisch blijkt, kunnen gebouwen die zijn ontworpen voor een kortere levensduur toch duurzamer worden gemaakt, op voorwaarde dat een koolstofarme benadering voor de hele levensduur wordt gevolgd en dat de gebruikte componenten en materialen gemakkelijk te demonteren en opnieuw te gebruiken zijn.

Een golf van innovatie in de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename van het gebruik van hout en andere biogebaseerde materialen en duurzame ontwerpprincipes, van de circulaire economie tot het idee van “cradle-to-cradle” productie en fabricage, dat afval definieert als een hulpbron en heeft tot doel recycling te bestendigen.

Een houtskeletbouw in aanbouw, van bovenaf gezien

Duurzame bouwmaterialen kunnen maar zo ver gaan in het terugdringen van de uitstoot van de sector.
Avel Chuklanov op Unsplash, FAL

L’Innesto in Milaan, bijvoorbeeld, is gepromoot als een showcase voor de duurzaamheidsstrategieën van de stad en zal de eerste emissievrije sociale huisvesting van Italië worden. Dit task vinkt allerlei vakjes aan: er wordt gebouwd met minimale grondafgraving en bio-sourced bouwmaterialen met veel groen en heel weinig ruimte voor auto’s. Interne verwarmingssystemen zullen worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen – en meer.

Het probleem is echter dat zelfs L’Innesto pas 30 jaar na de bouw volledig CO2-neutraal zal zijn. Het project vertrouwt, net als vele andere, op koolstofcompensatie om zijn nul-koolstofreferenties te bereiken.

Toen de Franse architecten Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal dit jaar de Pritzker Prize wonnen, werd hun overwinning geprezen als een keerpunt. Ze hebben de reputatie opgebouwd dat ze opdrachten afwijzen of aan gemeenteraden bewijzen waarom renovatie beter – en goedkoper – zou zijn dan iets nieuws te bouwen.

Het blijven echter uitschieters. Groen bouwen gaat voor het grootste deel nog steeds around daadwerkelijk bouwen.

Vergis je niet. Groene projecten zoals L’Innesto die de norm worden, zouden een grote stap voorwaarts zijn. Maar we kunnen er niet omheen dat drie decennia tot koolstofneutraliteit een lange tijd is in de strijd tegen klimaatverandering.

Dit is de ongemakkelijke waarheid van de industrie. De klimaatcrisis is niet in de laatste plaats een item van onze vraatzuchtige honger om te bouwen. Het is niet iets waar we, zoals klimaatactiviste Greta Thunberg op heeft gewezen, eenvoudig uit kunnen bouwen. We kunnen het ons niet veroorloven om alleen groener te bouwen. We moeten minder bouwen.

Het gesprek

Johannes Novy werkt niet voor, raadpleegt, bezit geen aandelen in of ontvangt geen financiering van een bedrijf of organisatie die baat zou hebben bij dit artikel, en heeft geen relevante voorkeuren bekendgemaakt buiten hun academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.