Zwarte dood hoe we het eeuwenoude mysterie van de oorsprong

Zwarte dood: hoe we het eeuwenoude mysterie van de oorsprong hebben opgelost

Grafstenen onderzocht in nieuw onderzoek, de meeste uit 1338. P.-G. Borbone/Nature, Auteur voorzien

Het is niet overdreven te stellen dat de vraag waar en wanneer de Zwarte Dood, de dodelijkste pandemie ooit, is ontstaan, een van de grootste mysteries is in de menselijke geschiedenis. De Zwarte Dood was immers de eerste golf van de tweede pestpandemie van de 14e tot het begin van de 19e eeuw. Deze doodde ongeveer 50-60% van de bevolking in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika en een niet te verantwoorden aantal mensen in Centraal-Azië.

Verschillende voorstellen, gebaseerd op concurrerende theorieën, zijn naar voren gebracht. Maar in 2017 stuitte ik op enkele archiefstukken die een intrigerende middeleeuwse begraafplaats beschreven in Kara-Djigach, Chüy Vallei, Noord-Kirgizië, waarvan ik vermoedde dat het de sleutel zou kunnen bevatten. Als lid van een multidisciplinair team onder leiding van Maria Spyrou van de Universiteit van Tubingen, hebben we nu verschillende specimens onderzocht van individuen die op die site begraven zijn – en zijn we met een antwoord gekomen.

Het idee dat de Zwarte Dood zijn oorsprong vond in het oosten – gebieden die grosso modo Centraal-Azië, Mongolië en China overlappen – gaat terug tot de tijdgenoten van de pandemie in Europa en de islamitische wereld. De moderne, academische Chinese oorsprongstheorie gaat ten minste terug tot in 1756-8 en een publicatie over de geschiedenis van Centraal-Azië door de Franse geleerde Joseph de Guignes.

Andere pesthistorici zien Centraal-Azië in het algemeen, en de Tian-Shan regio, een berggebied op de grens tussen China en Kirgizië, als de bakermat van de Zwarte Dood. Maar sommige geleerden hebben gepleit voor alternatieve regio’s zoals Noord-Irak, de Kaukasus, de Russische Wolga, de westelijke Oeral of West-Siberië, de Gobiwoestijn en India. Eén historicus suggereerde zelfs dat het begin van de Zwarte Dood in verband werd gebracht met een onbekende kosmische gebeurtenis.

Ook de chronologische oorsprong van de pandemie is betwist. In een studie uit 2013 identificeerde een team van microbiologen een belangrijke evolutionaire gebeurtenis waarbij de belangrijkste pestlijn (Tak 0) muteerde en zich opsplitste in vier nieuwe pestlijnen: Takken 1-4. De onderzoekers noemden dit de “Grote Polytomie” of “Big Bang” en ontdekten dat deze gebeurtenis de stam (van tak 1) creëerde, die in verband wordt gebracht met de Zwarte Dood. Het onderzoek, dat gebaseerd was op waarschijnlijkheidsberekeningen, dateerde deze gebeurtenis in een periode tussen 1142 en 1339. Zij leidden ook af dat Y. pestis – pestbacterie – zijn oorsprong kan hebben in het Tibetaans-Qinghai Plateau in Azië.

Op grond van dit werk is gesuggereerd dat de pandemie zich in de 13e eeuw op grote schaal kan hebben verspreid, dankzij de expansie van het opkomende Mongoolse Rijk.

Genetica als redding

Maar zonder veilig gedateerd oud DNA uit Centraal Azië zou de vraag uiteindelijk onopgelost blijven.

Dit veranderde toen ik gegevens tegenkwam over de Kara-Djigach begraafplaats – opgegraven door de Russische archeoloog Nikolai Pantusov in 1885 en 1886 en geanalyseerd door de Russische geleerde Daniel Chwolson (1819-1911). Van de in totaal 467 stenen, die de periode 1248-1345 bestrijken, zijn er 118 gedateerd op 1338 – een verdacht hoog percentage sterfgevallen. De meeste stenen hebben weinig details over de persoon die zij gedenken, alleen de namen en overlijdensdata staan erop, maar er zijn tien langere inscripties uit die jaren, waarin “pestilentie” (mawtānā in het Syrisch, de taal van het oude Syrië) als doodsoorzaak wordt vermeld.

Het was intrigerend. Niet alleen dat “pestilentie” werd genoemd, maar ook dat de bijbehorende grafstenen allemaal gedateerd waren in 1338-9 – slechts zeven tot acht jaar voor de komst van de Zwarte Dood in de Krim, en de daaropvolgende verspreiding over West Eurazië en Noord Afrika. Ik had een sterk voorgevoel over het waarschijnlijke verband.

We besloten daarom de overblijfselen van verschillende specimens uit deze pestjaarbegrafenissen genetisch te sequencen, en slaagden erin resultaten te verkrijgen van de tanden van zeven verschillende individuen. Onze analyse detecteerde de aanwezigheid van Y. pestis in drie specimens, en bevestigde daarmee dat de pest inderdaad door deze bacterie werd veroorzaakt. We stelden ook vast dat de stam (op tak 0) net leek vooraf te gaan aan de Grote Polytomie, waaruit kort daarna de Zwarte Dood stam ontstond. De studie wijst er dus op dat de Zwarte Dood kort na (of mogelijk zelfs tijdens) deze uitbraak van 1338-9 begon.

Beeld van de Tian Shan regio.

Tian Shan regio.
Lyazzat Musralina,, Auteur voorzien

Natuurlijk wijst niets erop dat Kara-Djigach de specifieke bron van de pandemie was. Wij denken eerder dat de ramp ergens in de wijdere omgeving van de Tian Shan is begonnen, misschien niet al te ver van die plaats. Het is belangrijk in gedachten te houden dat Y. pestis een bacterie is die leeft onder wilde knaagdierpopulaties. We associëren pest vaak met ratten. Maar in Tian Shan zijn marmotten de meest voorkomende knaagdierdragers van pest. Het is daarom waarschijnlijk dat hun kolonies de uiteindelijke bron waren van de uitbraak in 1338-9.

Belangrijk is dat oude peststammen die vandaag de dag worden aangetroffen in marmotkolonies in pestreservoirs in Tian Shan evolutionair gezien zelfs ouder zijn dan de Kara-Djigach stam. Daarom concluderen wij dat de Kara-Djigach-stam lokaal moet zijn geëvolueerd in marmotkolonies in het uitgestrekte Tian Shan-gebied, en niet vanuit een verafgelegen gebied in de Kara-Djigach-gemeenschap moet zijn geïntroduceerd. Op een gegeven moment is de bacterie gewoon overgestoken op de menselijke bewoners van de regio.

De publicatie in kwestie heeft een einde gemaakt aan het eeuwenoude debat over de ruimtelijk-temporele oorsprong van de Zwarte Dood. Maar wat kunnen we er nog meer uit afleiden? Om het verschijnsel van opkomende epidemische ziekten te begrijpen, is het van essentieel belang een groot evolutionair beeld te hebben. Het is belangrijk te zien hoe deze ziekten zich evolutionair en historisch ontwikkelen, en te voorkomen dat verschillende stammen als geïsoleerde verschijnselen worden behandeld. Om te begrijpen hoe de ziekten zich ontwikkelen en worden overgedragen, is het ook van cruciaal belang rekening te houden met de milieu- en sociaal-economische context.

We hopen ook dat onze studie een voorbeeld zal zijn voor andere historici en wetenschappers die hopen dergelijke grote vragen te beantwoorden – door te tonen dat een gezamenlijke aanpak met collega’s uit verschillende domeinen en het samenbrengen van verschillende vaardigheden, methodes, ervaringen en talenten, de toekomst is van historisch en paleogenetisch onderzoek.

De Conversatie

Philip Slavin werkt niet voor, geeft geen advies aan, heeft geen aandelen in, en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en heeft buiten zijn academische aanstelling geen relevante affiliaties bekend gemaakt.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.