Is er een omslagpunt voor Trump aanhangers om hem niet

Is er een omslagpunt voor Trump aanhangers om hem niet langer te steunen? Hier is wat de wetenschap zegt

Donald Trump heeft de laatste tijd een paar slechte dagen gehad, objectief gezien. Een jury in New York achtte hem aansprakelijk voor seksueel misbruik en smaad in een civiele zaak aangespannen door de schrijfster E. Jean Carroll. Dit kwam bovenop de strafrechtelijke beschuldigingen in verband met een betaling van zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels, en beschuldigingen van misbruik van geheime documenten. De schande van dit alles.

Stel je voor wat een die-hard Trump supporter hiervan zou vinden. Die moeten toch wel even nadenken?

De nacht na de rechtszaak in New York was Trump weer in actie tijdens een town hall meeting in New Hampshire. Wat zou de reactie zijn? Sommigen hielden hun adem in.

Trump stapte het podium op voor een enthousiast applaus en een staande ovatie. Hij riep, “Dank u,” en applaudisseerde terug. Er was geen spoor van schaamte of verlegenheid, van beide kanten.

In zijn eerste presidentiële campagne lag de nadruk op wat Trump kon doen voor zijn blanke arbeidersaanhangers. Nu ging het over wat hem werd aangedaan. Maar hij bracht hen in zijn paranoïde wereld – ze zaten er allemaal samen in.

“Als ze achter mij aangaan, gaan ze achter jou aan,” vertelde Trump zijn aanhangers tijdens een bijeenkomst in Waco, Texas in maart 2023. “Of de diepe staat vernietigt Amerika, of wij vernietigen de diepe staat.”

Psychologen Steve Reicher en Alex Haslam presenteerden in 2017 in Scientific American een inzichtelijke analyse van Trump’s “meesterlijke” gebruik van psychologische technieken om zijn aanhangers te manipuleren. Zij merkten op dat:

Een rally zou lang voor de aankomst van Trump beginnen. Het lange wachten op de leider hoorde inderdaad bij de voorstelling. Deze geënsceneerde vertraging beïnvloedde het zelfbeeld van de toeschouwers: “Als ik bereid ben zo lang te wachten, moeten deze gebeurtenis en deze leider wel belangrijk voor me zijn.”

Het publiek ziet anderen wachten (“het moet belangrijk voor hen zijn”) en dit vestigt een norm van verbondenheid en toewijding in de menigte – het wachten op de leider, hun applaus (spontaan en eenstemmig, zonder vertraging), hun lachen om zijn grappen en grollen. Verbonden gedragingen, verweven emoties.

Socioloog Max Atkinson heeft geschreven over charisma en stelt dat het niet noodzakelijk een gave is, maar eerder gedragsmanipulatie die een aantoonbaar effect heeft op het publiek. Trump-supporters reageren allemaal op dezelfde manier, op hetzelfde moment, en voelen zich als één (veel voetbalsupporters hebben vergelijkbare “spirituele” ervaringen bij wedstrijden).

Lees meer:
Donald Trump: peilingen suggereren dat strafrechtelijke aanklachten zijn steun niet zullen temperen

Het gaat over toewijding en lot, en hoe de goedaardige leider voor je zal zorgen, wat er ook gebeurt. In de New Hampshire town hall meeting noemde Trump de gewelddadige rel op het Capitool op 6 januari 2021 “een mooie dag”. Hij zei dat als hij de volgende presidentsverkiezingen wint, hij een groot deel van de betrokkenen bij de rellen gratie zal verlenen – zelfs de Proud Boys die zijn veroordeeld wegens opruiende samenzwering.

Investeren in steun

Andere politici verliezen hun steun, dus wat is hier anders? Nou, Trump fans hebben veel meer geïnvesteerd in hun steun – inclusief, in een relatief klein aantal gevallen, marcheren op het Capitool, het riskeren van hun reputatie en zelfs een strafblad.

De theorie van cognitieve dissonantie, ontwikkeld door de Amerikaanse sociaal psycholoog Leon Festinger in het midden van de jaren vijftig, zou dit kunnen helpen verklaren.

Cognitieve dissonantie treedt op wanneer iemands overtuigingen en handelingen met elkaar in strijd zijn. Bijvoorbeeld, de overtuiging dat de VS een sterke en morele leider nodig heeft om Amerika weer groot te maken, conflicteert met de actie om een man te steunen die een ernstige aanranding heeft gepleegd.

Festinger schreef dat: “Dissonantie veroorzaakt ongemak en, dienovereenkomstig, zal er druk ontstaan om de dissonantie te verminderen of te elimineren.”

Dit conflict kan mensen ervan weerhouden nieuwe informatie te verwerven die de bestaande dissonantie zal vergroten – bijvoorbeeld accepteren dat de rechtszaak van Trump een slechte moraal suggereert.

Maar nieuwe informatie zoeken (uit welke bron dan ook, inclusief complottheorieën) die je overtuigingen bevestigt – zoals over de duistere machten achter de vermeende verkiezingsfraude en het “slachtofferschap” van Trump – zou duidelijk helpen de dissonantie te verminderen, en zijn aanhangers een beter gevoel geven.

Einde van hun wereld?

Festinger analyseerde ook een einde-van-de-wereld cultus in Chicago in de jaren 50 die hier bijzonder relevant zou kunnen zijn.

Deze cultus wachtte op een grote overstroming, gepland voor middernacht op 21 december 1954. Veel respectabele burgers hadden hun baan en gezin opgegeven om zich bij de sekte aan te sluiten. Maar in die nacht eindigde de wereld niet.

Dus, hoe ging de sekte om met de cognitieve dissonantie tussen hun uitgesproken overtuigingen (“De wereld zal vanavond eindigen met een grote overstroming, maar onze kleine groep gelovigen zal per ruimteschip naar een verre planeet worden getransporteerd,”) en de waarneembare gebeurtenissen in de werkelijkheid (geduldig in een voorkamer zitten wachten, de klok checken)? Festinger schreef:

De dissonantie zou grotendeels worden opgeheven als ze het geloof dat werd ontkracht zouden weggooien, het gedrag dat was ingezet ter voorbereiding op de vervulling van de voorspelling zouden staken en zouden terugkeren naar een meer gewoon bestaan … Maar vaak is de gedragsmatige toewijding aan het geloofssysteem zo sterk dat bijna elke andere handelwijze de voorkeur verdient.

Vervolgens identificeerde hij een belangrijke manier waarop de resterende dissonantie kan worden verminderd: “Als meer en meer mensen ervan overtuigd kunnen worden dat het geloofssysteem juist is, dan moet het kennelijk toch juist zijn.”

Dit is een interessant argument dat suggereert dat als iemand zich van harte aan Trump verbindt, hij misschien wel dissonantie ervaart als hij naar het nieuws van dat gerechtsgebouw in Manhattan kijkt. Maar ze stoppen niet noodzakelijk met hem te steunen.

In plaats daarvan zoeken ze misschien nog meer informatie over de “deep state” en hoe die Trump vervolgt, of preken ze meer over zijn positieve eigenschappen en de heksenjacht op hem. Beide zijn soms meer directe manieren om met het psychologische ongemak om te gaan dan zijn steun voor hem te veranderen.

Dat is wat er gebeurde in het geval van de einde-van-de-wereld-sekte, en dat is wat hier heel goed zou kunnen gebeuren. Als dat zo is, kunnen we meer samenzweringstheorieën en meer proselitisme van de hardcore aanhangers verwachten tot in 2024 en daarna. Donald Trump is misschien nog niet klaar.

Geoff Beattie werkt niet voor, geeft geen advies, heeft geen aandelen in of ontvangt geen financiering van een bedrijf of organisatie die baat zou hebben bij dit artikel, en heeft geen relevante banden bekendgemaakt buiten zijn academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.