Uit onderzoek blijkt dat plattelandsgemeenschappen achterblijven door slechte digitale infrastructuur

Uit onderzoek blijkt dat plattelandsgemeenschappen achterblijven door slechte digitale infrastructuur

In een tijdperk waarin bedrijven en huishoudens afhankelijk zijn van het internet voor alles van marketing tot bankieren en winkelen, kan het ontbreken van adequate digitale toegang een belangrijke hindernis zijn. En uit ons recente onderzoek blijkt dat veel huishoudens en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk stranden in het digitale tijdperk.

Onze twee onderzoeken richtten zich op een landelijk graafschap in Wales, Ceredigion, waar het gebrek aan betrouwbare digitale infrastructuur de gevolgen van de pandemie voor gezinnen en bedrijven verergerde. Slechte digitale toegankelijkheid en connectiviteit verergerden het stressniveau van gezinnen die al moesten jongleren met thuisonderwijs en thuiswerken.

Ook bedrijven hadden te kampen met problemen rond internetvoorziening, beschikbaarheid van effectieve digitale infrastructuur en digitale vaardigheid terwijl ze van thuis uit werkten en hun bedrijf runden.

Ons onderzoek omvatte twee online enquêtes. De ene was gericht op huishoudens en de andere op bedrijven en zelfstandigen tussen april en juni 2021. De vragen in de enquête waren gericht op de uitdagingen en kansen die de pandemie met zich meebrengt.

In de antwoorden die we op beide enquêtes ontvingen, kwamen enkele belangrijke thema’s naar voren. Deze waren onvoldoende digitale toegankelijkheid en connectiviteit, gebrek aan digitale vaardigheden en opleidingsmogelijkheden en de kosten van breedband en mobiele toegang.

Ervaringen van huishoudens

Uit ons onderzoek bleek dat 12% van de huishoudens tijdens de pandemie niet over voldoende digitale apparatuur beschikte om aan hun behoeften te voldoen. 76% van deze huishoudens bestond uit kinderen die thuisonderwijs kregen. Scholen en sommige werkplekken zorgden in sommige gevallen voor apparatuur, maar 18% van de huishoudens moest apparatuur lenen.

Ondanks de mogelijkheid om apparatuur te lenen, moesten veel huishoudens jongleren met thuiswerkende volwassenen en kinderen die online leerden. Veel leerlingen vertrouwden op kleine mobiele apparaten om toegang te krijgen tot de lessen, terwijl anderen geen toegang hadden tot apparatuur zoals printers.

Deze problemen werden nog verergerd in landelijke en afgelegen gebieden, waar trage breedbandsnelheden en een gebrek aan een betrouwbaar mobiel signaal als grootste problemen werden genoemd. Andere problemen waren de kosten van breedband en mobiele toegang, het gebrek aan digitale vaardigheden of opleidingsmogelijkheden om digitale vaardigheden te verbeteren, slechte klantenservice van breedbandproviders en problemen met connectiviteit.

Ervaringen van bedrijven en zelfstandigen

De pandemie bracht vergelijkbare uitdagingen voor bedrijven met zich mee. De sluiting van niet-essentiële bedrijven tijdens de pandemie leidde tot een sterke toename van e-commerce. Bedrijven die online verkopen konden omarmen, konden blijven werken ondanks sluitingen en beperkingen.

Maar bedrijven die traag waren met e-commerce of niet over de nodige infrastructuur beschikten, hadden het moeilijk om zich aan te passen. Uit ons onderzoek bleek zelfs dat 47% van de bedrijven problemen had met digitale toegang en connectiviteit tijdens de pandemie. Andere problemen waarmee bedrijven te maken kregen waren onder andere:

– een gebrek aan betrouwbare breedband of mobiele telefonie (37%)

– trage breedbandsnelheid (29%)

– slecht mobiel signaal (26%)

– gebrek aan digitale vaardigheden of toegang tot opleidingsprogramma’s (16%)

– de kosten van toegang (13%)

Mensen die thuiswerken op het platteland hadden ook problemen door een gebrek aan digitale infrastructuur, slechte connectiviteit en een gebrek aan digitale vaardigheden.

De kloof overbruggen

In de toekomst zal een toenemend gebruik van online werk, onderwijs en openbare diensten, zoals online gezondheids- en welzijnszorg, mensen zonder adequate internettoegang nog meer benadelen. De digitale kloof wordt breder tussen mensen met hogere inkomens en mensen met lagere inkomens.

Zo hadden huishoudens met hogere inkomens tijdens de pandemie vaker toegang tot technologie voor thuisonderwijs en werken op afstand, in tegenstelling tot huishoudens met lagere inkomens.

De kloof in toegang tot digitale technologie wordt vaak ook bepaald door de locatie. Afgelegen en dunbevolkte gebieden hebben vaak onvoldoende dekking voor breedband en mobiele signalen. Het overbruggen van deze digitale kloof is cruciaal voor economische groei, sociale inclusie en toegang tot essentiële diensten.

Lees meer:
Hoe leerkrachten kinderen en ouders ondersteunden tijdens COVID-19 schoolsluitingen

Om de digitale kloof aan te pakken, moeten het VK en de decentrale overheden investeren in digitale infrastructuur in landelijke gebieden om ervoor te zorgen dat overal ten minste een minimale kwaliteitsdekking is. Lokale overheden zouden programma’s kunnen introduceren die mensen toegang geven tot kosteneffectieve computerapparatuur en internettoegang.

Het is ook van cruciaal belang om de digitale geletterdheid uit te breiden en de positie van bedrijven in plattelandsgebieden te versterken. Het verbeteren van digitale vaardigheidstrainingen zou toekomstige generaties beter voorbereiden op de digitale wereld.

Daarnaast hebben bedrijven in plattelandsgebieden steun op maat nodig, zoals financiering voor het verbeteren van de digitale infrastructuur, opleidingsmogelijkheden en begeleiding op het gebied van privacy en consumentenbescherming, om hun digitale groei en duurzaamheid mogelijk te maken.

Aloysius Igboekwu is momenteel vrijwilliger voor een liefdadigheidsinstelling voor kinderopvang als Trustee.

Maria Plotnikova en Sarah Lindop werken niet voor, adviseren niet, bezitten geen aandelen in en ontvangen geen financiering van bedrijven of organisaties die baat zouden hebben bij dit artikel en hebben geen relevante banden bekendgemaakt buiten hun academische aanstelling.

Ubergeek Loves Coolblue

Zou je na het lezen van deze artikel een product willen aanschaffen?
Bezoek dan Coolblue en ontdek hun uitgebreide assortiment.